top


Konspektai.com > Vadyba > Kauno oro uosto marketingo tyrimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kauno oro uosto marketingo tyrimas. Kursinis

(Vadyba. Kursinis, 43 puslapiai, 236kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Paslaugų marketingo komplekso teoriniai aspektai. Paslaugų marketingo komplekso samprata. Paslaugų produktas: savybės ir klasifikavimas. Paslaugos koncepcija, paslaugų pasiūlos modeliai. Vartotojai ir teikėjai paslaugų teikime. Paslaugų teikimo vieta. Fizinė paslaugų teikimo aplinka. Paslaugų teikimo proceso samprata. Paslaugų kainodara, paslaugų kokybė. Lietuvos oro uostų veiklos lyginamoji analizė. Oro transporto raida ir reikšmė. Vilniaus oro uosto veiklos analizė. Kauno oro uosto veiklos pagrindai. Palangos oro uosto veiklos pagrindai. Šiaulių oro uosto veiklos pagrindai. Lietuvos oro uostų veiklos lyginamoji analizė. Kauno oro uosto paslaugų marketingo vertinimas praktiniu aspektu. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Kauno oro uosto paslaugų marketingo tobulinimo kryptys. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. 1 priedas. Anketos pavyzdys. 2 priedas. Reklamos sampratų įvairovė. 3 priedas. Reklamos internete privalumai ir trūkmai. Šiuo metu, blogėjanti šalies ekonominė padėtis privertė įmones atsakingiau formuoti savo biudžetą, keisti tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius tikslus. Permainų laikotarpiu verslui būtina sparčiau adaptuotis prie kintančios aplinkos ypač, kai yra didėlė konkurencija ir augantis vartotojų išrankumas, kuris keičia pardavimų apimtis. Didžiausias ginklas konkurencinėje kovoje yra marketingo priemonių išmanymas, efektyvaus marketingo komplekso formavimas. Marketingo priemonių naudojimas yra svarbus kiekvienai verslo įmonei, efektyvios marketingo priemonės stiprina konkurencingumą ir daro didelį poveikį vartotojams. Darbe pateikiamas „Kauno aerouostas“ paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimas iš vartotojų pozicijos. Reikia pabrėžti, kad oro transportas - tai vėliausiai atsiradusi ir sparčiai besiplėtojanti transporto šaka. Oro transportui būdingi brangiausi krovos darbai, didelės gabenimo išlaidos, tačiau didžiausias jo pranašumas – greitis bei galimybė nuskraidinti keleivius ar krovinius į atokias vietas, kurių neįmanoma pasiekti jokiu kitu transportu. Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma – valstybės įmonė.
Vardas: Mindaugas
Darbo pavadinimas: Kauno oro uosto marketingo tyrimas
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 43 [?]
Kursinio dalykas: Vadybos kursinis
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 236 kB
Bylos pavadinimas: kauno_oro_uosto_marketingo.zip
kauno_oro_uosto_marketingo.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones produktas, įmones marketingo veiklos analize, konkurencine analize, marketingo aplinkos analizė, marketingo komplekso elementu analize, paslaugu marketingo komplekso tobulinimo kryptys, pardavimu analize, fizinė aplinka, kauno oro uostas marketingas, paslaugu vertinimas, imones aplinkos analize, krovinių klasifikavimas, marketingo tyrimas, oro uostu tyrimas, fizine aplinka, paslaugu marketingo komplekso analize, kauno oro uosto charakteristika, paslaugų kainodara, oro uosto veiklos analizė, imones konkurencine aplinka, transporto įmonės veiklos analize, oro transporto raida, imones marketingo veiklos analize, imones marketingo analize, transporto imones reklamos analize.

Paieška


bottom