top


Konspektai.com > Teisė > Teisėsaugos institucijos 6
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisėsaugos institucijos 6. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 50 puslapių, 107kB)
Darbe esantys žodžiai: 1.Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema, pagrindiniai veiklos bruožai. 2.Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Uždaviniai. Teisinės sistemos funkcijos. 3.Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. 4.Teisėsaugos institucijų kurso dalykas ir sistema. Teisėsaugos institucijų kurso šaltinių sąvoka ir klasifikacija. 7.Lietuvos Respublikos Konstitucija kaip teisėsaugos institucijų kurso šaltinis. II tema. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 1.Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statusas ir vieta valstybės institucijų sistemoje. 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. 3.Reikalavimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjui. 4.Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo skyrimas ir teisėjo įgaliojimų nutraukimas. 5.Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas. Konstitucinio teismo pirmininko kompetencija. 6.Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Prašymų ir paklausimų Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui padavimas. 1.Teisminės valdžios sąvoka ir pagrindiniai bruožai. 2.Teisingumo sąvoka ir savybės. 3.Teisingumo principų sąvoka ir sistema. 3.5.Pažeistų teisių teisminės gynybos principas. 3.8. Nekaltumo prezumpcija. 3.9. Teisės į gynybą principas. 3.12. Teisminio nagrinėjimo betarpiškumas ir žodiškumas. 1. Bendrosios kompetencijos teismai (išvardinti konstitucijoje). 2. Specializuoti arba administraciniai teismai (abstrakčiai kalba konstitucija). 5. Apylinkės teismai. Reikalavimai. Skyrimo tvarka. Darbinė skyrimo tvarka. Laikas. 5.4. Teismo pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimas. 5.5. Apylinkės teismo kompetencija. Hipotekos skyrių steigimas. Hipotekos teisėjai. Funkcijos. Skyrimo tvarka. Darbinė skyrimo tvarka. Skyrimo tvarka. 7.4. Pirmininkų ir skyrių pirmininkų skyrimas. Reikalavimai. Skyrimo tvarka. 8.4. Pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimas. 9.1. Apygardos administracinių teismų steigimas ir veiklos teritorija. 9.3. Apygardos administracinio teismo teisėjų skyrimas. 10.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. 10.1.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo steigimas. 10.4.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo tvarka. 10.5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. 11. Teisėjų atleidimas ir pašalinimas iš pareigų. 12. Administravimas teismuose. 12.1. Vidinis teismo administravimas. 12.2. Išorinis teismų administravimas. 13. Teismų savivalda. 13.1. Teismų savivaldos sąvoka ir sistema. 13.2. Visuotinis teisėjų susirinkimas. 13.3. Teismų taryba.
Darbo pavadinimas: Teisėsaugos institucijos 6
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 50 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 107 kB
Bylos pavadinimas: teisesaugos_institucijos_6.zip
teisesaugos_institucijos_6.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teisėsaugos institucijos, hipotekos savoka, apylinkes teismo uzdaviniai, teisine kompetencija lietuvos teismu sistemoje, teisingumo principas, lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės institucijų sistemoje, tps, ce qfjaf konspektai referatas teisesaugos institucijos va ft xojabb qt_kkm_bwusg=afqjcnfuwrfuuefbvdredoe dp pst mgsig =hp_ucjflniskgtyaau n q,s cdmqfjacoao konspektai referatas teisesaugos institucijos b tao ts qsa lcvbwusg=afqjcnfuwrfuuefbvdredoe dp pst mg, cemqfjae konspektai referatas teisesaugos institucijos wgret reial gphqpjydgusg=afqjcnfuwrfuuefbvdredoe dp pst mgsig =mh_ tuowi_uus yiwlgjyw, lr konstitucinio teismo vieta teisesaugos instituciju sistemoje, tp search, institucijų administravimas, konstitucinio teismo vieta teisesaugos instituciju sistemoje, konstitucinio teismo vieta teisėsaugos.

Paieška


bottom