top


Konspektai.com > Vadyba > UAB BTA draudimas karjeros galimybės
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

UAB BTA draudimas karjeros galimybės. Diplominis

(Vadyba. Diplominis, 46 puslapiai, 128kB)
Darbe esantys žodžiai: Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos verslo įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbe, sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Uab „bta draudimas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbuotojų karjeros galimybių teorinė analizė. Karjeros sampratos analizė. Karjeros planavimo ir realizavimo etapai. Tipiniai karjeros planai. Individualus karjeros planas. Darbuotojų motyvavimas įvairiuose karjeros etapuose. Karjeros tikslų nustatymo analizė. Uab ,,bta draudimas“ darbuotojų karjeros galimybių praktinė analizė. Uab ,,bta draudimas“ darbuotojų požiūris į karjerą. Uab ,,bta draudimas“ darbuotojų karjeros planavimo analizė. Uab ,,bta draudimas“ darbuotojų motyvavimas skirtinguose karjeros etapuose. Uab ,,bta draudimas“ darbuotojų karjeros tikslų bei galimybių nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. 1 priedas. Uab „bta draudimas“ sutikimas baigiamajame darbe naudoti įmonės pavadinimą. 2 priedas. Baigiamojo darbo autorės raštiškas patvirtinimas dėl neplagijavimo. 3 priedas. Uab ,,bta draudimas“ karjeros galimybių tyrimo klausimynas. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos verslo įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbe, sąrašas. Baigiamojo darbo tyrimo objektas - UAB ,,BTA Draudimas” karjeros galimybės. Baigiamajame darbe, vadovaujantis moksline literatūra, išanalizuota teoriniai karjeros sampratos, karjeros planavimo ir realizavimo teoriniai aspektai. Ištirta karjeros motyvavimas įvairiuose karjeros etapuose bei karjeros tikslų nustaymas. Tiriamojoje dalyje išnagrinėta, kad UAB ,,BTA Draudimas“ įmonėje sudarytos geros sąlygos kilti karjeros laiptais bei pasiūlytas įmonei karjeros galimybių modelis, kuris vaizduoja kaip žemiausias pareigas turintis darbuotojas gali pasiekti aukštesnes pareigas planuodamas ir motyvuodamas savo karjerą. Nustatyta, kad darbuotojų karjeros tikslai suderinami su asmeniniais ir profesiniais tikslais. Tyrimo metu naudoti metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, UAB ,,BTA Draudimas“ duomenų analizė, apklausa raštu, sintezė. Nuolat kintančioje darbo rinkoje karjera daugeliu žmonių yra pirminis veiksnys, apibūdinantis gyvenimo kokybę. Šiandienos įmonėse pokyčiai tokie spartūs, kad karjeros pasirinkimas, planavimas, motyvavimas trunka visą darbuotojo darbo patirtį. Tinkamai suplanuota karjera ir perspektyvūs darbuotojai padeda didinti įmonės našumą. Taigi siekti savo karjeros nėra lengvas uždavinys.
Vardas: Milda
Darbo pavadinimas: UAB BTA draudimas karjeros galimybės
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 46 [?]
Diplominio dalykas: Vadybos diplominis
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 128 kB
Bylos pavadinimas: uab_bta_draudimas_karjeros.zip
uab_bta_draudimas_karjeros.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: įmonės veiklos planavimas, imones santrauka, karjeros planavimas, įmonės veiklos apžvalga, bta draudimo imones analize, referatas apie bta, bta karjera, darbuotoju apklausa, karjeros planas, imones tikslu analize, verslo draudimas, bta draudimas karjera, uab imones analize, bta veiklos apzvalga, bta, BTA, tiriamojo darbo metodai, daiktine teise.

Paieška


bottom