top


Konspektai.com > Vadyba > Vadybos konspektas egzaminui
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Vadybos konspektas egzaminui. Konspektas

(Vadyba. Konspektas, 22 puslapiai, 30kB)
Darbe esantys žodžiai: Tema. Vadybos mokslo raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujosios vadybos teorijos. 2 tema. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra.(5elementai ir 2jegos). Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės organizacijoje. Komanda. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka. Vidaus ir išorės aplinka. 3 tema. Organizacijos valdymas. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo parengimas ir priėmimas. Sprendimo parengimo būdai, jų privalumai ir trūkumai. Sprendimo priėmimo būdai, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Valdymas kaip informacinis procesas. Reikalavimai informacijai, kokybiška informacija ir jos požymiai. Komunikavimas ir jo reikšmė valdyme. Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas. Organizacijos kultūros voratinklis. 4 tema. Personalas ir jo valdymas. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Trys klasikiniai darbuotojų tipai. Vadovų tipai pagal darbo turinį ir valdymo lygius. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų verbavimas ir atranka. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Reikalavimai vadovų kompetencijai ir kvalifikacijai. Valdžia ir autoritetas. Valdžia ir atsakomybė. (m. Folet). Klasikinės valdžios formos. Vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Trys klasikiniai vadovavimo stiliai. Keturios vadovavimo stiliaus sistemos (r. Laikertas). Vadovavimo stiliaus rūšys (v. Vrumas). Valdymo metodai, jų esmė. Poreikių hierarchija (a. Maslou). Valdymo metodų grupės, jų privalumai ir trūkumai. Konfliktai, jų funkcijos, rūšys. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos (k. Thomas). 5 tema. Organizacijos raida. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (f. Teiloras ir h. Emersonas). Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (h. Fajolis). Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija (f. Herzbergas). Idealios organizacijos charakteristikos (r. Laikertas). Situatyvinė teorija. Organizacinis organizacijos vystimasis (v. Frenčas, n. Margulis, p. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsi. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Tikslinio valdymo teorija (mbo). Strateginis valdymas (a. Čandleris, v. Benis). Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos. Strateginis planavimas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis. Darbo projektavimo teorija (j. Hakmanas). Elgsenos modifikavimo teorija: operacijų a-b-c modelis (b. Skineris). Atsitiktinių situacijų valdymas, trys situacijų ir trys vadovų grupės (f. Fidleris). Teorija 3–r. Teorija 7-s. Racionalumo teorija. Chaoso teorija (e. Lorenzas. Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija (a. Cohen, h. Gadon). Galimybių įvertinimo teorija (v. Vroom, l. Porter, e. Lawler). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (t. Pitersas, r. Vuotermanas).
Vardas: Evute
Darbo pavadinimas: Vadybos konspektas egzaminui
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 22 [?]
Konspekto dalykas: Vadybos konspektas
Parsisiųsta: 44 kartus.
Archyvo dydis: 30 kB
Bylos pavadinimas: vadybos_konspektas.zip
vadybos_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

3
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: laiko veiklos planavimas, herzberg veiksniu teorija, naujos technologijos organizaciju teorija, valdzia ir atsakomybe folet, valdzia valdžios tipai, content, klasikines vadybos, vadovavimo teorijos stiliai, personalas verbavimas atranka, administracinė valdymo teorija, galimybiu ivertinimo teorija, administracinis stiliai, analizes struktura, ego vystimasis, vadybos teorijos raida, laiko planavimas organizavimas, tikslų medis, laiko planavimo priemone, darbo nasumas teiloras emersonas, vadovo vaidmuo, vadybos pera, karjeros valdymas, komunikavimas, žmogiškųjų santykių mokykla, tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos thomas, trys klasikiniai darbuotoju tipai, kvalifikacijos kelimas, vadybos konspektas egzaminui, kokybes vadybos analize, organizaciju tipai, klasikinė vadybos mokykla, naujos vadybos teorijos, porter analize, darbuotoju verbavimas atranka, tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos k thomas.

Paieška


bottom