top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamojo proceso teisės konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamojo proceso teisės konspektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 87 puslapiai, 176kB)
Darbe esantys žodžiai: 1 tema. Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamasis procesas - valstybinės veiklos rūšis. Teoriniai baudžiamojo proceso modeliai. Jų pagrindiniai bruožai. Baudžiamojo proceso tikslai bei uždaviniai. Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai. Teisingumas kaip teismo veikla ir baudžiamasis procesas. (žr. 5 tema-teismas). Baudžiamasis procesas – baudžiamųjų procesinių santykių ir veiksmų sistema. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso teisė. Procesinė forma. Procesiniai santykiai ir jų subjektai. Procesinės garantijos ir jų reikšmė. Procesines funkcijos. Baudžiamojo proceso teisės santykis su kitomis teisės šakomis (tarptautinė, civilinė, administracinė, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo) ir disciplinomis (kriminologija, kriminalistika). Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveika. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisės mokslo dalykas ir metodai. Baudžiamojo proceso teisės mokslo ir praktikos ryšys. Baudžiamojo proceso teisės mokslas kitų teisės mokslų sistemoje. Baudžiamojo proceso teisės mokslo ir baudžiamosios teisės mokslo, kriminalistikos, teismo medicinos, kriminologijos, teismo statistikos, teismo psichologijos ir teisės informatikos ryšys. Baudžiamojo proceso raida lietuvoje. 2 tema. Baudžiamojo proceso šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės akto ir baudžiamojo proceso teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės aktas, jo samprata, esmė ir reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės akto turinys ir forma. Baudžiamojo proceso normų samprata. Baudžiamojo proceso normų klasifikacijos, jų reikšmė. Proceso normų struktūra.baudžiamojo proceso teisės pažeidimo samprata. Procesinė atsakomybė. Baudžiamojo proceso normų sankcijų ypatumai. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimo laikas ir teritorija. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas asmenims. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės. 3 tema. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principo samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Principų ryšys ir tarpusavio sąlygotumas. Pagrindinės principų klasifikacijos ir jų reikšmė. Lietuvos respublikos konstitucijoje bei tarptautiniuose aktuose įtvirtinti baudžiamojo proceso principai. Šių principų plėtojimas baudžiamojo proceso kodekse. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija, proceso teisingumas (sąžiningumas), proporcingumas, principas, kad teisingumą vykdo tik teismas, teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo principas, rungimosi principas, proceso viešumas, teisė į gynybą, proceso kalba. Kitų baudžiamojo proceso principų turinys. 4 tema. Baudžiamojo proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Žmogaus teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Gynybos samprata. Gynėjas. Gynėjo teisės ir pareigos.gynėjo kvietimas ir paskyrimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Gynėjo atsisakymas. Atstovavimo samprata. Atstovavimo rūšys. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotieji atstovai. Jų teisės ir pareigos. Nušalinimo samprata. Nušalinimo teisė. Nušalinimo pagrindai. Nušalinimas teisme ir ikiteisminiame tyrime. Advokato ar advokato padėjėjo nušalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų nagrinėjimo tvarka ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmų ir nutarčių apskundimas. Skundų nagrinėjimo tvarka. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniems teismams ir skundų nagrinėjimas. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje pagrindai ir tvarka. Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas. Žalos, padarytos neteisėtais ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokurorų ir teismo veiksmais, atlyginimas. Tema. Baudžiamojo proceso dalyviai. Proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Teismas - teisingumą vykdanti institucija. Teismo sudėtis. Teismo įgaliojimai, jų išskirtinumas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas ikiteisminiame tyrime ir teisminiame nagrinėjime. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai, vykdant procesines funkcijas. Prokuroras baudžiamajame procese. Jo uždaviniai, įgaliojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, jų vadovai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai – ikiteisminį tyrimą atliekančios institucijos. Jų įgaliojimai.
Vardas: Dovile
Darbo pavadinimas: Baudžiamojo proceso teisės konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 87 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 51 kartą.
Archyvo dydis: 176 kB
Bylos pavadinimas: baudziamojo_proceso_teises.zip
baudziamojo_proceso_teises.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teisingumo, ikiteisminio tyrimo teisėjas, teises raida, teismo sudetis, baudžiamasis procesas, gynejas, teise gynyba, eismo sauga, teoriniai baudžiamojo proceso modeliai, ikiteisminiame tyrime, Proceso teisė, baudziamojo proceso esme ir uzdaviniai, bausmiu sistema, baudziamojo istatymo galiojimas, baudziamojo proceso konspektas, civilinė atsakomybe, vykdymo proceso, rungimosi principas, ese baudžiamojo proceso paskirtis, tyrimo metodai, baudziamojo proceso teises konspektas, vykdymo procesas, baudžiamojo proceso teises saltiniai, teisės šaltiniai, zmogaus teisiu raida, bpt principu klasifikavimas, baudžiamojo proceso dalyvių samprata klasifikav, baudžiamojo proceso principai, bpt konspektas, bpt konspektai, baudziamojo proceso konspektai, lietuvos teismu pagrindai, alyva, baudžiamojo proceso konspektas, nusalinimas baudziamajame procese, teisės esė, psichologijos raida lietuvoje, baudziamojo proceso stadiju bruozai.

Paieška


bottom