top


Konspektai.com > Teisė > Teisės sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės sociologija. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 27 puslapiai, 32kB)
Darbe esantys žodžiai: TS susiformavimo priežastys. Sociologinio požiūrio reikšmė. Analizės lygiai. 3.3. Teisinių-socialinių reiškinių atskyrimas. Su kitais visuomeniniais mokslais. 1.3. Tyrimo etika. Stebėjimas. 2.1. Metodologiniai principai. 3.1. Dokumento sąvoka TS. 3.2. Dokumentų kokybinė analizė. 3.3. Dokumentų kiekybinė analizė. 4.2. Eksperimentavimas. Teisė kaip religija. RELIGIJOS SAMPRATA. lygiais. būdais. visuomenės solidarumą. teisiniu pozytivizmu. statistines visumas. Šeimyninės. Individualistinė. visuomenė. Sociologijos objektas. juristika. Teisingumo principą. Teisės vykdymas. Teorijos reikšmė. Teorijos kritika. Intelektualinė. Struktūrinė. Politiniai režimai. Šventieji. Šventi simboliai. Ritualai. Religinės vertybės. Normų sistema. Bažnyčia. Sekta. Denominacija. kultą. Struktūrinis. Idėjinis. Sociologija - mokslas apie visuomenæ, tuo tarpu teisës teorija - mokslas apie technikos dalykus. Sociologija - visuomenës ir jos grupiø elgsenos tyrimai. Jos tikslai. 1) nustatyti, kokios jëgos átakoja visuomenæ, jos grupes. 2) nustatyti pokyèius visuomenëje. 3) nustatyti visuomenës struktûrinius pagrindus.
Darbo pavadinimas: Teisės sociologija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 27 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 32 kB
Bylos pavadinimas: tesises_sociologija.zip
tesises_sociologija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teisės sociologijos konspektai nemokamai, dokumentu analize, teisės etika, teisės sociologija konspektas, dokumento savoka,s cdsqfjacoao konspektai referatas teises sociologija qgfbt z cmxotqbjxemmdausg=afqjcnhvduaroeahu h cnaypxfhrdhw qsig =i zkdtuoc nvn j evctga, teisės filosofija konspektas, cfkqfjaf konspektai referatas teises sociologija x rzt _cidpr qsv _todwusg=afqjcnhvduaroeahu h cnaypxfhrdhw qsig = donugnfrxjbtld_ ne q, teisės sociologijos konspektas, cf qfjah konspektai referatas teises sociologija lbyt wugoagoqe_vfomusg=afqjcnhvduaroeahu h cnaypxfhrdhw qsig =jtbxsnqulscw_or hikwbq, religinių sektų simboliai, konspektai baskeviciene, teisės filosofija konspektai, teises socialogija spera, tp search, teises sociologija paruostuke, sociologija sociologijos konspektai, • sociologija tai ne mokslas apie.

Paieška


bottom