top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinės teisės valstybinio egzamino konspektai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinės teisės valstybinio egzamino konspektai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 215 puslapiai, 721kB)
Darbe esantys žodžiai: 1 klausimas. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. 2 klausimas. Kt normos. Kt normų sąvoka. Kt kt normų funkcijos. Kt klasifikavimo kriterijai. Kt normų struktūriniai ypatumai. Kt normų realizavimas. Kt normų efektyvumas. 3klausimas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai. 4 klausimas. Konstituciniai teisiniai santykiai (kts). Kts sąvoka. Kts struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Kts klasifikavimo kriterijai. Kts atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Pagrindinės ktm kryptys ir mokyklos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Pasaulio valstybių konstitucijų forma ir struktūra. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. 3 klausimas.įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. 4 klausimas. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. 1 klausimas. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. 3 klausimas. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. 4 klausimas. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. 5 klausimas. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. 6 klausimas. Lr konstitucinis teismas. Konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinio teismo įgaliojimai. Konstitucinio teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų statusas. Lrk 104str. Vi tema. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Nuosavybės neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Teisė į informaciją. Minties, tikėjimo, sąžinės laisvė. Teisė į gynybą. Ir kt.teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. 1 klausimas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida lietuvoje. 2 klausimas. Pilietybės įgijimo būdai pasaulio šalyse. 3 klausimas. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. 4 klasuimas. Dvigubos pilietybės problema. 2 klausimas. Politinės sistemos elementai. Partijos pradėjo formuotis xix a. Daugiau tokiais pavadinimais. 7 klausimas. A. Bažnyčia – kaip konstitucinės teisės subjektas. B. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. C. Bažnyčios teisinis statusas lr. X tema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. 1 klausimas. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. 3 klausimas.valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. 7 klausimas. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas. Xii tema. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Referendumo rūšys. 2 klausimas. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. 3 kl. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento vidinė struktūra. Seniūnų taryba. Parlamento kompetencija. 6 klausimas. Valstybės biudžeto formavimas. 7 klausimas. Tarptautinių sutarčių (ts) ratifikavimas ir denonsavimas. 8 klausimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. 9 klausimas. Parlamentinė procedūra – apkalta. Klausimas. Vietos savivalda lietuvoje (vs). Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra (iš vietos savivaldos įstatymo).
Vardas: Jovita
Darbo pavadinimas: Konstitucinės teisės valstybinio egzamino konspektai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 215 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 721 kB
Bylos pavadinimas: konstitucines_teises.zip
konstitucines_teises.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konstituciniai teisiniai santykiai, konstitucinė priežiūra, valstybės saugumo departamentas, institucijų konstitucinė sistema, lietuvos konstitucine teise, konstitucijos funkcijos, konstituciniai institutai, tarptautinių santykių subjektai, XIX konstitucijos priemimo budai, partijos, lietuvos konstitucines teises konspektas, konstituciju rusys, lietuvos konstitucijos valstybinio egzamino konspekta, konstitucines teises egzamino konspektai, konstitucines teises valstybinio egzamino klausimai, konstitucines valstybinis egzaminas, konstitucines teises valstybinio egzamino konspektas, konstitucinės teisės valstybinio egzamino konspekti, konstitucines teises subjektai, teisės egzamino konspektas, konstitucines teises institutai ju klasifikavimo kriterijai, konstitucines teises valstybinis egzaminas, konstitucines teises egzamino klausimai, konstitucines teisės, konstitucinės teisės valstybinis egzaminas, konstitucines teises egzamino konspektas.

Paieška


bottom