top


Konspektai.com > Teisė > Viešasis administravimas 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Viešasis administravimas 1. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 5 puslapiai, 25kB)
Darbe esantys žodžiai: Įstatymo paskirtis. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Viešasis administravimas. Vidaus administravimas. Administravimo subjektai. Viešojo administravimo subjektai. Viešojo administravimo sistema. Valstybinio administravimo subjektai. Centriniai valstybinio administravimo subjektai. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo subjektai. Kiti viešojo administravimo subjektai. Kolegiali institucija. Asmuo. Norminis teisės aktas. Individualus teisės aktas. Administracinis aktas. Administraciniai-teisiniai santykiai. Administraciniai ginčai. Mokestiniai ginčai. Tarnybiniai ginčai. Skundas, prašymas. 9 straipsnis. Teismo proceso kalba. 10 straipsnis. Teisių ir pareigų išaiškinimas proceso dalyviams. 11 straipsnis. Techninių priemonių naudojimas teisme. 12 straipsnis. Bylos medžiagos viešumas. 13 straipsnis. Teismų praktikos vienodumo formavimas. 13 straipsnis. Vienodos teismų praktikos formavimas. AŠTUNTASIS SKIRSNIS. ADMINISTRACINĖS BYLOS PROCESO DALYVIAI. 48 straipsnis. Proceso šalys ir dalyviai. 49 straipsnis. Atstovavimas teisme. 50 straipsnis. Atstovų įgaliojimai. 51 straipsnis. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla. Kopijų darymas. 52 straipsnis. Skundo (prašymo) atsisakymas. 53 straipsnis. Kitos proceso šalių teisės ir pareigos. 54 straipsnis. Netinkamos šalies pakeitimas. 55 straipsnis. Procesinis teisių perėmimas. 56 straipsnis. Prokuroro, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų,. organizacijų, tarnybų ir fizinių asmenų, ginančių valstybės, savivaldybės ir asmenų teises, procesinės teisės. 3 straipsnis. Ginčai dėl teisės. 4 straipsnis. Įstatymų taikymas nagrinėjant administracines bylas. 5 straipsnis. Teisė kreiptis gynybos į teismą. 6 straipsnis. Teismai, kaip vienintelė teisingumą vykdanti institucija. 7 straipsnis. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. 8 straipsnis. Bylų nagrinėjimo teisme viešumas. 14 straipsnis. Teismo sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas. ANTRASIS SKIRSNIS. ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ KOMPETENCIJA. 15 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai. 16 straipsnis. Bylos, nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai. 17 straipsnis. Administracinių bylų priskyrimas teismams. 18 straipsnis. Apygardos administracinio teismo kompetencija. 19 straipsnis. Vilniaus apygardos administracinio teismo papildoma kompetencija. 9 straipsnis. Teismo proceso kalba. 10 straipsnis. Teisių ir pareigų išaiškinimas proceso dalyviams. 11 straipsnis. Techninių priemonių naudojimas teisme. 12 straipsnis. Bylos medžiagos viešumas. 13 straipsnis. Teismų praktikos vienodumo formavimas. 13 straipsnis. Vienodos teismų praktikos formavimas. 20 straipsnis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. 21 straipsnis. Bylos priskyrimo atitinkamiems teismams klausimų sprendimas. 21 straipsnis. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. SEPTINTASIS SKIRSNIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. 46 straipsnis. Administracinio teismo sudėtis. 47 straipsnis. Teisėjo ir kitų asmenų nušalinimas.
Darbo pavadinimas: Viešasis administravimas 1
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 5 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 25 kB
Bylos pavadinimas: viesasis_administravimas_1.zip
viesasis_administravimas_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

2
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: admin istraciniai teises subjektai, savivaldybe administravimas, teismai kaip vienintelė, lietuvos administracinės teisės kitų teisės šak, vidaus administravimas, vilniaus savivaldybe, skundas, viešojo administravimo sistema, Viešojo administravimo sistema, viesojo administravimo institucija, skundo rasymas, viesojo administravimo instituciju sistema, cache far jl acmej konspektai kursinis viesojo administravimo viešojo administravimo subjektai institucijos samprata klasifikavimas, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, viesojo administravimo, administracinio proceso teise, viesasis administravimas, administracine teise, viešasis administravimas.

Paieška


bottom