top


Konspektai.com > Teisė > Lietuvos istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lietuvos istorija. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 62 puslapiai, 181kB)
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Ldk seimo susidarymas ir jo valdžia. Ldk centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Ldk vietinio valdymo institutai. 12 pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Ldk teismas iki 16 a. Vid. Reformos. 16a. Vid. Ldk teismų sistemos reforma. Lietuvos vyriausisojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. Ldk teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal lietuvos statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Prievolinė teisė. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros lenkijos – lietuvos valstybinės institucijoskaralius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775m. Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791m. Gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas prūsijos sudėtyje. Kaizerinės vokietijos okupacinis režimas lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 m. 3 918 m. Ir 1919 m. Laikinosios konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 m., jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920m. Steigiamojo seimo rinkimai. 1920m. Gegužės 15 d. Deklaracijos įvertinimas. Steigiamojo seimo1920m. Laikinoji k. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922m. K. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922m. Konstituciją. 1922m. Žemės reforma ir valstiečių teisinė padėtis. Lietuvos prezidento rinkimų tvarka. Seimo rinkimų tvarka 1922 1926m. Savivaldybių rinkimų tvarka 1919-1940m. Lietuvos politinės partijos. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Bažnyčios teisinė padėtis. 1926m. Valstybinis perversmas ir 1928m. Konstitucija. Autoritarinio valstybinio režimo apibūdinimas. Nepaprastieji įstatymai ir jų leidimo priežąstys. Spaudos, susirinkimų, draudimų ir pramogų įstatymas. 1931m. Savivaldybių įstatymas. 1933m. Teismų santvarkos įstatymas. 1936m. Seimo rinkimai ir jo veikla. 1938m. Konstitucija (k). Klaipėdos krašto autonomija. Teisinis rėžimas vilniaus krašte lenkijos sudėtyje. Civilinės teisės bruožai1918-19 šeimos teisės bruožai. Darbo įstatymų apibūdinimas. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-19 teismo proceso bruožai. Lietuvos okupacija ir tarybų valdžios įvedimas 1940 m. Vyraiusybės sudarymas ir programa. Liaudies seimo rinkimai ir jo deklaracijų teisinis įvertinimas. Tarybiniai valdžios ir valdymo institutai 1940 m. Teismų sistema 1940 m. Tarybinės teisės kūrimas. Hitlerinės vokietijos okupacinis rėžimas. Lietuviškos įstaigos ir jų veiklos įvertinimas. Tarybinių įstaigų atkūrimas 1944 - 1945 metais. Tarybinė žemės reforma. Kolūkių organizavimo teisinės ir prievartinės priemonės. Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. 1951m. Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. Teismo ir prokuratūros veiklos įvertinimas. Visuomeninės organizacijos ir jų paskirtis. Tarybinių įstaigų teisių plėtimas 1955-1965m. Pramonės ir statybos valdymo reforma 1957 m. Teismų sistemos pertvarka. Prokuratūros teisių plėtimas. 1965 m. Ūkio valdymo reforma. 1978 m. Konstitucija. Valstybinių įstaigų reorganizavimas ir jų savarankiškumo plėtimas 1988-19 nuosavybės ir sutarčių teisė pagal 1964 m. Ck. Šeimos santykiai pagal 1970 m. Santuokos ir šeimos kodeksą. Darbo santykių reguliavimas pagal 1973 m. Darbo kodeksą. Baudžiamoji teisė pagal 1961 m. Bk. Baudžiamasis procesas pagal 1961 m. Bpk. Civilinis procesas pagal 1964 m. Cpk.
Vardas: Negalima
Darbo pavadinimas: Lietuvos istorija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 62 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 181 kB
Bylos pavadinimas: lietuvos_istorija.zip
lietuvos_istorija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: eimos teises, ldk zemes teismo sistemos, reformos, kūrimas veiklos organizavimas, ldk teise, organizacijos įvertinimas, amatu rumai, LDK, lietuvos statutu reiksme, žemės įstatymas, lietuvos politinė sistema, civiline šeimos teise, ldk valdymas, klaipedos krasto padetis.

Paieška


bottom