top


Konspektai.com > Kita > Finansinės analizės organizavimas Snaigė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansinės analizės organizavimas Snaigė. Kursinis

(Kita. Kursinis, 29 puslapiai, 260kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Finansinės analizės organizavimo teoriniai aspektai. Balanso sudėtis. Įmonės veiklos finansinė analizė. Finansinės analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Ab „snaigė“ charakteristika. Įmonės finansinės analizės organizavimas ab „snaigė“. Ab „snaigė“ pasirengimas finansinės atskaitomybės sudarymui. Eil. Nr. Rodikliai. 2009 m. 2008 m. Ab „snaigė” veiklos sąnaudos. Išvados. Literatūra. Šiandieninė įmonė, norėdama ne tik išlikti, bet ir sėkmingai užkariauti Lietuvos ir užsienio šalių rinkas, turi labai pasistengti. Svarbu siekti užsibrėžtų įmonės tikslų, gaminti kokybiškus ir paklausius produktus, diegti technikos ir technologijos naujoves, tačiau pagrindinis sėkmingos įmonės veiksnys – įmonės finansinės veiklos išmanymas ir organizavimas. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Finansinė analizė leidžia geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia - priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku, esant ribotiems ištekliams. Atskleisti vidinius ir perspektyvinius rezervus bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus ir reiškinius yra finansinės analizės esmė. Todėl ji yra svarbiausias valdymo sistemos elementas. Finansinės analizės tyrimo objektas - įmonių veikla ir jos rezultatai, kurie parodomi alternatyviniuose projektuose, apskaitos ir atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose. Įmonėse sudaromos trys pagrindinės finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ir pinigų srautų ataskaitos. Gauti duomenys gali būti lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis ir su numatomais analizuojamos firmos rezultatais. Toks lyginimas padeda įvertinti valdymo darbą bei leidžia identifikuoti finansinių sąlygų pasikeitimus. Tai leidžia suprasti firmos veiklą ir jos finansinę būklę. Šio darbo tikslas - ištirti pasirinktos įmonės „Snaigė“ pagrindinių finansinių ataskaitų teikiamą informaciją. Remiantis finansinėmis ataskaitomis apskaičiuoti įvairūs santykiai, palyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis. Uždaviniai: • Išnagrinėti finansinės analizės organizavimo teorinius aspektus; • Susipažinti su akcinės bendrovės „Snaigė“ struktūra, veiklos organizavinu; • Atlikti bendrovės „Snaigė“ finansinių rodiklių analizę ir pateikti išvadas. Tyrimo objektas - Uždaroji akcinė bendrovė “SNAIGĖ”. Darbui atlikti naudojau buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, statistinius leidinius ir finansų analizės literatūrą.
Vardas: Jūratė
Darbo pavadinimas: Finansinės analizės organizavimas Snaigė
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 29 [?]
Kursinio dalykas: Kitos kursinis
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 260 kB
Bylos pavadinimas: finansines_analizes.zip
finansines_analizes.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: snaige, finansų sistemos esme, finansinių ataskaitų rengimas, uždaroji akcinė bendrovė, imones darbo rodikliu analize, finansinė veiklos analizė, apskaitos organizavimas, veiklos organizavimo teoriniai aspektai, teo imones veiklos analize, darbo rinkos analize, finansiniu ataskaitu analize, finansų uždaviniai, lietuvos rinka, imones veiklos rezultatai, dokumentu valdymo sistemos, imones balansas, finansines atskaitomybes analize, imones veiklos finansine analize, imones analize valdymo struktura, imones charakteristika, imones balanso ataskaitos analize, finansu organizavimas, finansinės analizės organizavimas, finansines ataskaitos, finansines analizes, kursinis finansinio darbo organizavimas imoneje, finansu ese, imones finansine analize, finansinė atskaitomybė imoneje, veiklos organizavimo esme, balanso struktura, imones veiklos organizavimas.

Paieška


bottom