top


Konspektai.com > Teisė > Apeliacinio proceso ypatumai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Apeliacinio proceso ypatumai. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 16 puslapių, 36kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata. Ir reikšmė. Nuospendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo turinys, padavimo tvarka ir terminai. Proceso veiksmai, atliekami gavus apeliacinį skundą. Nutarčių apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylų nagrinėjimas apeliacines instancijos teisme. Apeliacines instancijos teismo sudėtis, ribos ir terminai. Asmenys dalyvaujantys nagrinėjant bylą apeliacinės. Instancijos teisme. Bylos parengimas ir nagrinėjimas apeliacinės instancijos. Teismo posėdyje. Teismo posėdžio pradžia, pranešimas ir dokumentų. Perskaitymas. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos ir paskutinis žodis. Sprendimo priėmimas ir paskelbimas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Nuosprendžių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nutarčių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nuosprendžių ir nutarčių turinys. Išvados. Literatūra. Užduotis. BPK normos, reglamentuojančios bylų procesą pirmos instancijos teisme, sudaro prielaidas išsamiai ir nešališkai išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti pagrįstą bei teisėtą nuosprendį ar nutartį. Tačiau kaip ir bet kurioje kitoje žmogaus veiklos srityje, taip ir baudžiamajame procese gali pasitaikyti klaidų. Klaidos, padarytos priimant nuosprendį ar nutartį, pažeidžia asmenų teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus, todėl turi būti nedelsiant ištaisytos. Klaidos tikimybė yra viena iš priežasčių, dėl kurių pirmos instancijos teismo nuosprendžiai ar nutartys, kuriais išsprendžiama byla, neįsiteisėja nuo jų priėmimo ar paskelbimo momento. Kursinio darbo tikslas – atskleisti apeliacinio proceso reikšmę, stadijas, bylos nagrinėjimo eigą, priimamų apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Kursinio darbo uždavinys – kuo plačiau atskleisti temą, jos aktualumą. Darbo metodologija – problemos analizė, pagrįsta teisės aktais. Kadangi specialios literatūros šaltinių, susijusių su darbo tema nebuvo daug, rėmiausi normine literatūra, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso komentarais. Teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ar nutartį kyla iš Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą. Konstitucinis teismas 2008 m. sausio 24 d. nutarime konstatavo, jog konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, teismų instancinė sistema suponuoja tai, kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui; kad teisingumas vykdomas visada paliekant galimybę ištaisyti galimą klaidą arba pakeisti nuosprendį paaiškėjus naujoms aplinkybėms1. Be to, asmenims, nuteistiems už nusikaltimo padarymą, teisę apskųsti teismo nuosprendį suteikia ir Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 5 dalis nustato: „Kiekvienas asmuo nuteistas už nusikaltimo padarymą, turi teisę, kad jo nuteisimą ir nuosprendį pagal įstatymą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija“, o Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 2 straipsnyje numatyta: „Kiekvienas asmuo, teismo nuteistas už nusikaltimą, turi teisę reikalauti, kad aukštesnė teisminė instancija peržiūrėtų jo kaltinamąjį nuosprendį ar bausmę“. Terminas „apeliacija“ yra kilęs iš lotyniško termino appellatio, reiškiančio kreipimąsi, skundą. Baudžiamajame procese apeliacija yra viena iš teismo nuosprendžių ar nutarčių apskundimo formų ir neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių ar nutarčių patikrinimo būdas. Apeliacijos esmę sudaro tai, kad apeliacinės instancijos teismas pagal proceso dalyvių ar prokuroro apeliacinius skundus patikrina neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo nuosprendžių ar nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme yra trečioji baudžiamojo proceso stadija. Tai – kontrolinė stadija. Jos pagrindinė paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei prireikus ištaisyti pirmosios instancijos teismų padarytas klaidas.
Vardas: Oksana
Darbo pavadinimas: Apeliacinio proceso ypatumai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 16 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 36 kB
Bylos pavadinimas: apeliacinio_proceso_ypatumai.zip
apeliacinio_proceso_ypatumai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo saugos, šaltiniu, darbo analize, asmens teisiu, darbo sutartys, politiniu, laidos analiz, konstitucinis teismas, irodymu, teisės esė, proceso analize, įrodymų tyrimas, tarptautinės teisės, baudziamojo proces, kalbos, bylos nagrinėjimo ribos, apeliacija baudžiamajame procese, teises akto analize, proceso rusys, straipsnio analize, tarptautinė teisės, apeliacinio skundo turinys tvarka, žmogaus teis, apeliacinio proceso stadijos.

Paieška


bottom