top


Konspektai.com > Teisė > Politikos teorijos konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Politikos teorijos konspektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 22 puslapiai, 172kB)
Darbe esantys žodžiai: Politikos samprata. Terminas siejamas su sen. Graikijos polio (miesto-valstybės) valdymu. Yra skiriamos trys politikos sampratų grupės. Politikos funkcijos. Politikos mokslo funkcijos. Metodologinė. Teorinė. Deskriptyvinė. Paaiškinamoji. Prognozavimo. Instrumentinė. Ideologinė. Etc. Politikos mokslo struktūra. D. Easton: xx amžiaus viduryje politikos mokslas yra disciplina, siekianti savo identiteto. Politikos mokslo tyrimų sritys. Politikos mokslo metodai. Teoriniai. Praktiniai. Valdžios samprata. Valdžia- rezultatyvus gebėjimas priversti paklusti kitą individą arba grupę, nepaisant jų pasipriešinimo. Max weber: valdžia yra tikimybė, kad vienas iš socialinių santykių veikėjų užims padėtį, leidžiančią primesti savo valią, nepaisant pasipriešinimo ir nepriklausomai, iš kur tokia tikimybė kyla. Pagrindinė politikos priemonė – prievarta. Talcott parsons: valdžia – tai universalus gebėjimas išsaugoti privalomą įpareigojimų vykdymą sistemoje. Ralf dahrendorf: valdžia – tai galimybė disponuoti resursais: informacija (žiniomis), jėga, turtu, autoritetu. Sampratų tipai. Biheivioristinė: valdžia- ypatingas elgesio tipas, grindžiamas sugebėjimu paveikti kitų elgesį. Teleologinė: valdžia – gebėjimas pasiekti norimą tikslą. Instrumentinė: valdžia- galimybė panaudoti tam tikras priemones. Struktūrinė-organizacinė: valdžia- socialinės organizacijos savybė. Konfliktinė: valdžia- gebėjimas priimti spendimus dėl resursų paskirstymo visuomenėje, esant nuolatiniam konfliktui tarp grupių dėl teisės priimti tokius sprendimus. Valdžios santykio prielaidos. Valdžios formos. Valdžios šaltiniai. Politinės valdžios bruožai. Politinės valdžios funkcijos. Valstybinės valdžios bruožai. Gabriel almond koncepcija. Poreikiai. Palaikymas. Politinių sprendimų ir veiksmų pasireiškimo formos. Politinės sistemos funkcija. Politinės sistemos savybės. Karl popper. Požymiai. Totalitarinis režimas. Autoritarinis režimas. Demokratinis režimas. Ideologijos naudojimas. Partinė sistema. Politinis dalyvavimas. Poveikis gyventojams. Valstybės sampratos. Teisinė. Teisinė samprata. Požymiai. Sociologinės sampratos rūšys. Liberalizmas. Marksizmas. Biurokratija. Vincent de gournay. Biurokratinio valdymo privalumai (m.wieber idealusis modelis). Biurokratijos kontrolės formos. Formalios. Neformalios. Pilietinės visuomenės principai. Pilietinės visuomenės funkcijos. Teisinė valstybė. Teisės viršenybė. Reichtsstaat. Bendri bruožai. Lyderystė. Lyderystės teorijos. Politinių lyderių tipai. Max weber politinio lyderio savybės. Politinių elitų tipologija. Partijų formavimasis. Vidinė mobilizacija. Politinių partijų sampratos. Elektoralinė. Struktūrinė. Struktūrinė-funkcinė. Partijų požymiai. Pagrindinės partijų funkcijos. Partijų tipai. Pagal organizacinę struktūrą ir narystę. Du kriterijai: 1) administracinė ir techninė partijos infrastruktūra ir 2) institucionalizuotos konfliktų sprendimų procedūros ir programinio konsensuso kūrimas. Pagal priėmimą į narius. Pagal politines pažiūras. Partinė sistema – tai. Kriterijai partinėms sistemoms skirstyti. Alan ware. Partinių sistemų klasifikacija pagal partijų skaičių ir santykinį svorį. Interesų grupės. Atstovavimas interesams. Interesų grupių ir valstybės institucijų saveikų modeliai. Veiklos būdai. Grupių tipai. Interesų grupių tipai. J. Blondel išskiriami tipai. Tradicinės. G. Almondo išskiriami interesų grupių tipai. Lobistinės veiklos metodai. Politinė kultūra. Pagrindinės išvados. Politinės kultūros funkcijos. Politinės kultūros tipai. Parapinė (angl. Parochial) politinė kultūra. Pavaldinio (angl. Subject) politinė kultūra. Dalyvio (angl. Participant) politinė kultūra. Politinių orientacijų objektai →. Politinė sistema kaip visuma. Politinės sistemos įeiga. Politinės sistemos išeiga. Pats individas kaip „aš“. Politinės kultūros tipai. Politinės socializacijos stadijos. Dalyvavimo tipai. Mobilizacija. Savanoriškas dalyvavimas, kurio elementai yra du. Ištekliai. Įsipareigojimai. Konvencinis dalyvavimas. Nekonvencinis dalyvavimas (protesto politika). Konvencinis. Nekonvencinis (protesto politika).
Vardas: Abraomas
Darbo pavadinimas: Politikos teorijos konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 22 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 172 kB
Bylos pavadinimas: politikos_teorijos_konspektas.zip
politikos_teorijos_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: lobis, politine kultura, politinio režimo samprata, lyderyste, politiniu partiju sistemos, liberalizmas, politikos sistema, politinė sistema, organizacijos vidine, politinės teorijos, socialines politikos principai, politines teorijos, politines sistemos tipologija, mokslo metodai mokslo strukt C ABra, mokslo metodai mokslo struktūra, politikos teorijos.

Paieška


bottom