top


Konspektai.com > Teisė > Įsisteigimo laisvės europos sąjungoje teisinis reguliavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įsisteigimo laisvės europos sąjungoje teisinis reguliavimas. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 30 puslapių, 68kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įsisteigimo laisvės samprata. Įsisteigimo laisvės atskyrimas nuo kitų laisvių. Įsisteigimo laisvės atskyrimas nuo paslaugų teikimo laisvės. Įsisteigimo laisvės atskyrimas nuo darbuotojų judėjimo laisvės.kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės atskyrimas. Įsisteigimo laisvės subjektai. Įsisteigimo laisvės turinys.fizinių asmenų įsisteigimo teisė.bendrovių prilyginimas fiziniams asmenims.pirminio ir antrinio įsisteigimo laisvė. Juridinių asmenų steigimasis. Pirminis juridinių asmenų steigimasis. Antrinis juridinių asmenų steigimasis. Diplomų ir kvalifikacijos pripažinimas. Diskriminacijos draudimas. Es teisės nuostatų sąlygojamos išimtys įsisteigimui. Išimtys, taikomos įsisteigimo teisei ir išimčių pateisinamumo kriterijai. Darbo metodai ir priemonės. Kokybinio teisinių dokumentų analizės metodo pagrindimas. Tyrimo metodologinis pagrindimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ett sprendimai įsisteigimo laisvės srityje. Steigimosi teisės įgyvendinimas. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas lietuvoje. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. TEMOS AKTUALUMAS. Įsisteigimo teisė sudaro Europos vidaus rinkos pamatinį pagrindą. Ši teisė yra labai svarbi ne tik Europos Bendrijų valstybėms narėms, bet ir Europos Sąjungos asocijuotoms valstybėms. Tai rodo faktas, kad įsisteigimo teisę įtvirtinančios nuostatos yra visose Europos (asociacijos) sutartyse, kurios nustato Europos Bendrijų (EB) ir asocijuotųjų šalių tarpusavio santykių pagrindus. Taip pat EB sutartyje vidaus rinka apibrėžta kaip tam tikra erdvė be vidaus sienų, kurioje pagal šios sutarties nuostatas yra užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Sukūrus bendrą rinką, visoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms atsirado galimybė veikti Europoje kaip nacionalinėje rinkoje. Lietuvai, kaip ES valstybei narei, vis aktualesnė tampa čia vykdomos smulkaus ir vidutinio verslo politikos srityje laisvo laikinų paslaugų teikimo, naujų įmonių ar jų padalinių (filialų) steigimo kitose valstybėse narėse galimybės ir sąlygos, todėl svarbu apžvelgti bendros rinkos pagrindines laisves, išsiaiškinti įmonių įsisteigimo, mokesčių ir laisvo kapitalo judėjimo ES erdvėje teisinius pagrindus ir praktinį jų taikymą, susipažinti ir išanalizuoti Europos Sąjungos kompetenciją įmonių teisės srityje.
Vardas: Lina
Darbo pavadinimas: Įsisteigimo laisvės europos sąjungoje teisinis reguliavimas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 30 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 68 kB
Bylos pavadinimas: isisteigimo_laisves_europos.zip
isisteigimo_laisves_europos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: įsisteigimo laisvė europos sąjungoje, įsisteigimo laisvės europos sąjungoje teisinis reg, Įsisteigimo laisvė Europos sąjungoje, bendroviu teise, Įsisteigimo laisvės europos sąjungoje teisinis reg, teisinių santykių, draudimas lietuvoje, darbo metodai priemones, pirminio ir antrinio isisteigimo laisve, fiziniu ir juridiniu asmenu isisteigimo laisve, verslo teises, laisvas asmenu judejimas, laisvo darbuotoju judejimo, laisves samprata, smulkaus vidutinio verslo, imoniu isisteigimo laisves teisinis reguliavimas, rimi lietuva, įsisteigimo teisė pagal europos bendrijos teisę, juridiniu asmenu pirminis isisteigimas.

Paieška


bottom