top


Konspektai.com > Apskaita > Įmonės finansinės analizės savarankiškas darbas APB Apranga
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės finansinės analizės savarankiškas darbas APB Apranga. Kursinis

(Apskaita. Kursinis, 28 puslapiai, 162kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb „apranga“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo (likvidumo) rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Apb „apranga“ swot analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rezultatiniais rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui. Finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Įmonių vadovai, verslininkai, kaip ir daugelis žmonių, kuria ateities planus, neįvertindami daugelio vidinių ir išorinių veiksnių, neįvertina įmonės finansinės analizės reikšmės. Ši APB „Apranga“ finansinė analizė atspindi, kaip svarbu yra laiku įvertinti esamą įmonės būklę. Tyrimo objektas. APB „Apranga“ finansinė veikla ir jos rezultatai per 2010 – 2011 metų laikotarpį. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis
Vardas: Simona
Darbo pavadinimas: Įmonės finansinės analizės savarankiškas darbas APB Apranga
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 28 [?]
Kursinio dalykas: Apskaitos kursinis
Parsisiųsta: 9 kartus.
Archyvo dydis: 162 kB
Bylos pavadinimas: apranga_savarankiskas.zip
apranga_savarankiskas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: horizontalioji vertikalioji analize, swot analizė, ilgalaikio mokumo analize, imones finansiniu santykiniu rodikliu analize, horizontalioji analize, pelningumo rodikliai, horizontali analize, apb apranga finansine analize, įmonės analizė, rodikliu analizė, imoniu ekonomika, savarankiškas darbas, mokumo, imones finansinių santykinių rodiklių analize, imones pelningumo rodikliu analize, verslo imones rizika, finansines analizes, analize imones apranga, pelno pelningumo analize, finansines ataskaitos, imones balanso ataskaitos analize, imones swot analize, imones veiklos analize, apb apranga mokumas, horizontali balanso analize, horizontali balanso analizė, imonės verslo vertinimas, apranga analize, verslo vertinimas, imones finansine analize, įmonės balanso vertikali horizontali analizė, įmonės ekonomika.

Paieška


bottom