top


Konspektai.com > Ekonomika > Lietuvos etnokosmologijos muziejaus margetingo tyrimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus margetingo tyrimas. Tyrimas

(Ekonomika. Tyrimas, 29 puslapiai, 197kB)
Darbe esantys žodžiai: Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Apklausų tipai. Apklausos tyrimų privalumai ir trūkumai. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų tyrimas. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo pristatymas ir analizė. Išvados. Cituota ir naudota literatūra. Priedai. 1 priedas. Anketa. 2 priedas. Suvestinė lentelė. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Apklausa - tai tokia duomenų rinkimo technika, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba artimu jam) metu atsakinėja į raštu (anketoje) ar žodžiu pateiktus klausimus. Tyrimai – tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas. Apklausos tikslas – apklausos būdu gauti sprendimams reikalingą informaciją. Dischatominiai klausimai yra tokie, kuriuose iš dviejų atsakymų prašoma pasirinkti vieną. Multichatominiai klausimai yra tokie, kur apklausiamojo prašoma pasirinkti atsakymą daugiau negu iš dviejų variantų. Respondentas – tai tyrimo dalyvis (tiriamasis), užpildęs anketą ar atsakęs į klausimus. Nuomonė – tai vartotojo patirties, jausmų, vertinimų, susijusių su tam tikru objektu, sąveikos rezultatas. Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis įmonės, siekdamos sėkmingos veiklos, turi mokėti valdyti didelės apimties komercinę informaciją, suprasti ir analizuoti rinkoje vykstančius procesus. Beveik visos organizacijos – ar tai būtų kompanijos, ar jas aptarnaujančios organizacijos, ar valdymo organai – nuolatos ieško informacijos apie tai, ko žmonės nori, ir kodėl jie to nori. Todėl, kad rinkos ekonomikos sąlygomis galų gale viską lemia pirkėjas. Marketingo tyrimų tikslas yra aprūpinti firmas tokio pobūdžio informacija, kuria remdamosios jos galėtų priimti pagrįstesnius sprendimus. Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir analizė. Nuolatinis informacijos poreikis ir būtinumas atnaujinti turimas žinias kyla dėl nuolat įmonės aplinkoje vykstančių pokyčių ir būtinybės priimti sprendimus esant neaiškiai ateičiai. Kuo geriau įmonei pavyksta numatyti ateities raidą, tuo yra didesnė tikimybė, kad, įvertinus stipriąsias ir silpnąsias įmonės puses bei slypinčias galimybes ir grėsmes, bus nustatyti sėkmės ir rizikos veiksniai bei parengta efektyvi veiklos strategija.
Vardas: Jolanta
Darbo pavadinimas: Lietuvos etnokosmologijos muziejaus margetingo tyrimas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Tyrimas
Puslapių skaičius: 29 [?]
Tyrimo dalykas: Ekonomikos tyrimas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 197 kB
Bylos pavadinimas: marketingo_tyrimas.zip
marketingo_tyrimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: analize anketa, apklausa ratu, marketingo paslaugu analize, tyrimu metodika, apklausos rūšys, rinkos tyrimas, multichatominiai klausimai, marketingo veiklos analize.

Paieška


bottom