top


Konspektai.com > Ekonomika > Marketingas (konspektas)
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Marketingas (konspektas). Konspektas

(Ekonomika. Konspektas, 2 puslapiai, 48kB)
Darbe esantys žodžiai: Strategijos samprata. Išorinės jėgos, įtakojančios verslo strategiją. Bendrosios aplinkos veiksnių analizė. Verslo sąlygos/veiklos kontekstas. Strateginė analizė/strategijos auditas. Veiklos sektoriaus/ verslo šakos veiksnių analizė. Konkurencija verslo šakoje/veiklos sektoriuje. Konkurentų ir konkurencinės situacijos analizė. Organizacijos situacijos analizė ir jos galimybių vertinimas: ištekliai. Turimų išteklių analizė, verslo procesų ir vertės kūrimo grandinės analizė. Aplinkos analizės taikymas: scenarijų ir alternatyvų rengimas. STRATEGIJOS SAMPRATA. Poreikis padėti valdyti dabarties kompleksiškumą ir ateities neapibrėžtumą, pateikiant teorijas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti strateginių problemų, susijusių su įmonės išlikimu ir klestėjimu, sprendimo galimybes ir pagrįstumą, sąlygojo strateginio valdymo disciplinos atsiradimą. Strategijoje atskleidžiama: Objektyvus išteklių įvertinimas, Konkurencinės aplinkos supratimas, Ilgalaikiai tikslai, Efektyvus įgyvendinimas. Strategijoje apibrėžiama: Ką, kada, kaip ir kas darys. 5-P strategijos modelis: Planas - Sąmoningas ir tikslingas veiksmų kursas; Gudrybė - Manevravimas, siekiant pergudrauti konkurentus; Šablonas - Pastovus elgsenos modelis, kuris ne visada yra sąmoningas ir tikslingas; Pozicija - Organizacijos padėtis jos aplinkoje konkurentų atžvilgiu; Perspektyva - Situacijos ateityje įsivaizdavimas, siekiamų tikslų numatymas. Strategija tai: Pasirinktas būdas organizacijos ilgalaikiams tikslams pasiekti; Sprendimai ir veiksmai, kuriais prisidedama prie verslo sėkmės; Varžymosi konkurencinėje kovoje dėl vartotojų, darbuotojų, pajamų ir pelno planas, plano rengimas, koregavimas ir įgyvendinimas; Esamosios situacijos žinojimas, norimos pasiekti padėties suvokimas, geriausio būdo norimai situacijai pasiekti pasirinkimas; Verslo idėjos ir geriausio būdo jai realizuoti pasirinkimas; Veiklos sistema, integruojanti svarbius tikslus, politikas ir nuoseklius veiksmus į suderintą visumą; Atsakymas, kaip būti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, su tinkamais ištekliais ir tinkamai pasinaudoti situacijomis; Atsakymas, kaip ir kokius išteklius panaudoti, norint pasinaudoti galimybėmis ir sumažinti iki minimumo grėsmes, kad gauti norimą rezultatą. Strategija - organizacijos ilgalaikės veiklos kryptis ir ribos, suteikiančios organizacijai pranašumą, per išteklių konfigūravimą konkurencinėje aplinkoje, siekiant rinkos poreikių patenkinimo ir suinteresuotų veikėjų lūkesčių išpildymo; Ilgalaikė veikla, paprasti, neprieštaringi ilgalaikiai tikslai. Kryptis – kuo siekiama tapti, kur įsitvirtinti ilgalaikėje strateginėje perspektyvoje.
Vardas: Dorota
Darbo pavadinimas: Marketingas (konspektas)
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 2 [?]
Konspekto dalykas: Ekonomikos konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 48 kB
Bylos pavadinimas: verslo_strategijos_spera.zip
verslo_strategijos_spera.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konkurentu analize, imones strategine analize, verslo strategijos, organizacijos įvertinimas, konkurencines aplinkos vertinimas, imones strategijos analizė, įmonės veiklos vertinimas, imones situacijos analize, įmonės verslo planas, vartotoju elgsenos analize, imones vartotoju analize, konkurencines aplinkos analize, marketingas konspektas, strategine analizes samprata.

Paieška


bottom