top


Konspektai.com > Mechanika > Transporto konstrukcinės eksploatacinės medžiagos 1d
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Transporto konstrukcinės eksploatacinės medžiagos 1d. Konspektas

(Mechanika. Konspektas, 16 puslapių, 493kB)
Darbe esantys žodžiai: Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Metanas Butanas. Ciklopentanas Cikloheksanas. Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Alkanas Alkanas Alkenas. Alkenas Arenas. 9. Fiziniai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. 10. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. 11. Sintetiniai tepalai. 13. Kuro elementinė sudėtis. 19. Degalų tekumas, jį apibūdinantys rodikliai. 24. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. 25. Degalų korozingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. 26. Degalų stabilumas ir jį apibūdinantys rodikliai. 27. Degalų fizikinės savybės. 28. Degalų ekologinės savybės. 29. Benzino sudėtis ir jo pagrindinės savybės. 30. Benzino tekumas. 31. Benzino garingumas. 32. Benzino frakcinė sudėtis. 33. Benzino degimas. 34. Benzino oktaninis skaičius. 35. Benzino antidetonacinių savybių gerinimas. 36. Benzino korozingumas. 37. Benzino cheminis stabilumas. Priklauso nuo cheminės sudėties ir laikymo sąlygų. Stabilumą mažina katalitinės, metalinės taros ir priemaišų poveikis, temperatūra, angliavandeniliai. Stabilumas vertinamas dervų kiekiu ir indukcijos periodu. Indukcijos periodu vertinamas poreikis oksiduotis. Kuo jis ilgesnis - degalai stabilesni. Stabilumui padidinti pridedama antioksidatorių. Didėjant temperatūrai oksidacija didėja dėl priemaišų, taros. Benziną reikia laikyti kuo pilnesnėje taroje, kad nebūtų mikroorganizmų. 38. Benzino priedai. 39. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas automobiliui. 40. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. 41. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindinės savybės. 42. Dyzelinių degalų klampuminės savybės. 43. Dyzelinių degalų filtravimosi savybės. 44. Degiojo mišinio ruošimas dyzeliniame variklyje. 46. Dyzelinių degalų cetaninis skaičius. 47. Dyzelinių degalų gaisrinės savybės. 48. Dyzelinių degalų korozingumas ir nuodegos. 49. Dyzelinių degalų priedai. 50. Dyzelinių degalų asortimentas. 51. Katilų, lėtaeigių variklių ir buitinis kuras. 52. Dujinių variklių privalumai. 53. Degiųjų dujų klasifikacija ir savybės. 54. Suskystintos naftos dujos. 56. Alternatyvūs degalai. 57. Ateities degalai. 58. Degalų sandėliavimas, transportavimas ir gaisrinės savybės. Butadienas - 1,4. Butenas. Alkanai. Izoalkanai. Cikloalkanai. Arenai. Nesotieji angliavandeniliai. Azoto junginių. metalų. Krekingas. Riformingo. Izomerizacijos. Alkilinimas. Polimerizacija. 12. Kuro klasifikacija. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis, reikalingas kurui sudeginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. 20. Klampa. 21. Drumstimosi, ribinė filtravimosi ir stingimo temperatūros. 22. Filtravimo koeficientas. Mechaninių priemaišų ir vandens kiekis degaluose. 23. Degalų garingumas ir jį apibūdinantys rodikliai.. 55. Suslėgtosios dujos. Vandenilis. Amoniakas. Sintetiniai.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Transporto konstrukcinės eksploatacinės medžiagos 1d
Kategorija: Mechanika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 16 [?]
Konspekto dalykas: Mechanikos konspektas
Parsisiųsta: 46 kartus.
Archyvo dydis: 493 kB
Bylos pavadinimas: transporto_konstrukcines_ekspoatacines_medziagos_1d.zip
transporto_konstrukcines_ekspoatacines_medziagos_1d.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

8
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: naftos krekingas, vandens ruosimas, dyzelinių degalų cheminė sudėtis, tepalu priedai, dyzelinių variklių degalu elementine sudetys, alternatyvus degalai vandenilis, degalai, transporto konstrukcines eksploatacines medžiagos, konstrukcines medziagos, dyzeliniu degalu stabilumas, tepalai, dyzeliniu variklio degalu elementine sudetis, eksploataciniu medziagu referatas, transporto konstrukcinės eksploatacinės medžiagos, alkanai, eksploatacines medziagos referatas, grupes itaka, degalu tekumas fizika, benzino fizikines savybes, dyzelinio kuro stabilumas, nesotieji angliavandeniliai, konstrukcinių medziagų savybės, benzino sudetis, naftos chemine sudetis, dyzelinio kuro elementinė sudetis, elementinė benzino sudėtis, benzino elementinė sudėtis, transporto eksploatacines medziagos, referatas apie eksplotacines medziagas, eksplotacines medžiagos referatai, eksplotacines medžiagos benzinas, automobiliu dujos, benzino fizines ir chemines savybes.

Paieška


bottom