top


Konspektai.com > Teisė > Socialiniai aspektai jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Socialiniai aspektai jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje. Referatas

(Teisė. Referatas, 12 puslapių, 31kB)
Darbe esantys žodžiai: Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje apibrėžtos vaiko teisės, turinčios išskirtinę reikšmę jauno žmogaus socialinės raidos procesui: teisė gyventi, teisė mokytis ir teisė būti saugiam. Svarbi ir vaiko teisė į sveikatą, sveiką aplinką ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Vaikų teisių apsauga yra sudėtinė visos žmogaus teisių sistemos dalis. Vaikų ir jaunimo teisės įtvirtintos tiek specialiai tam skirtais tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, tiek ir civiliniais, baudžiamaisiais, darbo, socialinės apsaugos ir kitais įstatymais. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija – pagrindinis tarptautinis vaiko teises reglamentuojantis dokumentas. 1992 m. sausio 5 d. Lietuva prisijungė prie 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. liepos 3 d. ratifikavo. Prisijungdama prie Konvencijos, Lietuva įsipareigojo pasaulio bendruomenei imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių vaiko teisėms įgyvendinti, gerbti ir garantuoti visas Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui. Respublikos įstatymai pradėti derinti atsižvelgiant į numatytas Konvencijoje nuostatas. Vaikai turi daugumą teisių, kurios priskiriamos visiems žmonėms, tačiau yra ir kai kurios išskirtinės teisės, o dalis visuotinių teisių, priskirtų vaikams, įgauna papildomus aspektus. Konvencijoje numatyta beveik 50 vaiko teisių. Svarbiausios iš jų, kurios turi išskirtinę reikšmę jauno žmogaus socialinės raidos procesui: teisė gyventi, teisė mokytis, teisė į gerbūvį, teisė būti saugiam. Svarbi yra ir vaiko teisė į sveikatą, sveiką aplinką ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Šioje Konvencijoje vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau (JTVTK 1 straipsnis). Valstybės dalyvės įsipareigoja tinkamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti apie Konvencijos principus ir nuostatas tiek suaugusiuosius, tiek vaikus (JTVTK 42 straipsnis).
Vardas: Lina
Darbo pavadinimas: Socialiniai aspektai jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 12 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 31 kB
Bylos pavadinimas: socialiniai_aspektai.zip
socialiniai_aspektai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: vaiko teisiu apsauga.

Paieška


bottom