top


Konspektai.com > Kita > Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūra
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūra. Referatas

(Kita. Referatas, 9 puslapiai, 36kB)
Darbe esantys žodžiai: Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: 1 .Aptarti Lietuvos išeivijos ir diasporų istoriją; 2.Nustatyti lietuvių kultūrinės tapatybės ypatumus; 1. Lietuvos išeivijos ir diasporų istorija Terminas diaspora graikiškai reiškiantis „išsisėjimą“ žymi tautos dalį gyvenančią už istorinės žemės ribų. Diasporoje gyvenama palaikant tamprius ryšius su bendrataučiais ir nesiekiant asimiliacijos (supanašėjimo), t.y. išlaikant savo identitetą, kalbą, papročius. Dėl to dažnai atsiranda konfrontacija su vyraujančia kultūra, išlieka ryškūs kultūriniai barjerai ir socialinė įtampa. Pirmoji lietuvių banga JAV pasiekė dar XIX a., kuomet iš baudžiavos atleisti lietuviai tapo laisvais piliečiais, o transporto galimybės leido laisvai pasiekti išsvajotą žemę. Visgi šiame darbe daugiau dėmesio skirsiu antrajai bangai, kuri visais požymiais Lietuvai buvo žymiai skaudesnė. Paradoksalu, tačiau trečiajame dešimtmetyje JAV buvo daugiau lietuvių nei tuometinėje Lietuvos sostinėje Kaune . Būtent JAV tuomet ir tapo moderniojo lietuviškumo centru ir teigtina, jog čia jis vystėsi sparčiau nei Lietuvoje. Įvykiai prasidėję 1944 m. gali būti vadinami ne tik emigracija, tačiau tam tikra prasme ir tremtimi. Aiškiai reiškiama sovietinė ideologija leido suprasti, jog šioje santvarkoje nėra pageidaujami inteligentai, ypač iš aukštesnių visuomenės sluoksnių. Inteligentijos išvykimo mastus atspindi šie skaičiai – 60 proc. Lietuvos rašytojų sąjungos narių, 250 kunigų, 600 mokytojų, 300 daktarų ir t.t. Tiek besitraukiantieji, tiek pasiliekantieji Lietuvoje tikėjosi, jog komunistų okupacija bus laikina, o pasibaigus karui Lietuvos nepriklausomybė bus atstatyta. Šią viltį stiprino ir tai, jog kare dalyvaujančių valstybių atstovai teigė, kad visos šalys netekusios laisvės karo metais ją atgaus. Tačiau nepaisant visų pažadų šie sąjungininkų ketinimai taip ir liko neįgyvendinti. Lietuva atsidūrė Sovietų Sąjungos sudėtyje, o emigravusi visuomenės dalis taip ir pasiliko svetur. Tačiau nepaisant susiklosčiusios situacijos, svetur gyvenantys lietuviai išliko aktyviais Lietuvoje vykstančių įvykių stebėtojais bei dalyviais. Išeivijoje lietuviai nevengė kalbėti apie tapatybės problemas ir analizuodami jas išnaudodavo savo intelektualinį pasitenkinimą. Niūrius išeivijos paveikslus galima matyti įvairių išeivių pasisakymuose. Pavyzdžiui, Juozas Eretas aprašydamas gyvenimą išeivijoje teigė, jog tai ne tik praeities, tačiau ir ateities netekimas: „Ji skaudi pirmiausiai dėl to, kad iš viso netekimas savo tėvynės yra didelė nelaimė. Juk tai reiškia ne tik netekti savo dabarties: krašto, gimtinės, žemės ir turto, bet netekti ir savo praeities: per šimtmečius eitojo kelio, tėvų ir kapų, bendrakeleivių ir visų tradicijų. Tai gal net reiškia netekti savo ateities: užsimojimų, gyvenimo tikslo, veiksmo prasmės.“ . Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai išeiviai išreikšdavo savo psichologinę būseną anuomet. Tokios išeivių išpažintys paneigia visuomenėje nuomonę, jog išeiviai bėgdami iš Lietuvos tiesiog pasirinko geresnį gyvenimą. Šios nuotaikos taip pat skatino aktyviai burtis į bendruomenes, palaikyti lietuviškumo idėjas.
Vardas: Agnė
Darbo pavadinimas: Išeivijos diskursas ir tapatybės paieškos, diasporos istorija ir jos kultūra
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 9 [?]
Referato dalykas: Kitos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 36 kB
Bylos pavadinimas: iseivijos_diskursas_ir.zip
iseivijos_diskursas_ir.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom