top


Konspektai.com > Psichologija > Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas. Tyrimas

(Psichologija. Tyrimas, 10 puslapių, 45kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Visi žmonės turi savo gyvenimo tikslą. Kaip nurodo A.Adleris (2003), kiekvienas žmogaus veiksmas yra kaip priemonė pasiekti tikslą. Kiekvienai žmogaus sąmoningai veiklai vykdyti reikalingos tam tikros sąlygos, kurios tai palengvina. Viena jų būtų žmogaus įgūdžiai. "Įgūdžiai – tai pratybomis įtvirtinti veiksmų atlikimo būdai, suautomatinti sqąmoningos veiklos komponentai. Jie padeda veikti tiksliai, greitai ir lengvai, naudojant mažiausiai energijos" (J.Lapė, G.Navikas, 2003, p.198). Pavyzdžiui, skaitydami knygas, mes negalvojame apie tai kaip skaityti atskiras raides ir jungti jas į žodžius, tai vyksta automatiškai, nes visas mūsų dėmesys būna sutelktas į skaitomo teksto turinį. Kiekvienas žmogus turi daug įgūdžių: vaikščiojimo, skaitymo, rašymo, mašinos vairavimo, šaudymo ir kt. Gali būti skiriami išorinės veiklos – judėjimo ir vidinės veiklos – protiniai įgūdžiai. Paprastai skiriamos keturios įgūdžių rūšys: sensoriniai – sugebėjimas tiksliai ir greitai atpažinti ženklus, pastebėti detales, garsus, nustatyti atstumą iš akies, iš skonio ir kvapo atpažinti sudedamąsias patiekalo dalis ir kt., motoriniai – įgūdis eiti, bėgti, išlaikyti pussiausvyrą važiuojant dviračiu, groti akordeonu nežiūrint į klaviatūrą ir kt., sensomotoriniai – kai atliekami judesiai kontroliuojami regėjimu ar klausa: tai piešimas, rašymas, automobilio vairavimas ir t.t., intelektiniai – matematikos uždavinių , problemų sprendimas, darbo planavimas ir kt. (J.Lapė, G.Navikas,2003). Šiame laboratoriniame darbe bus analizuojami grafinių įgūdžių susidarymo ypatumai. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų (1 ir 2 serijų) poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Uždaviniai: • Išanalizuoti gautus duomenis, juos palyginti kaip kinta pirmoje ir antroje serijose. • Paanalizuoti kokios įtakos turi grafinių įgūdžių formavimuisi įvairūs veiksniai. • Išanalizuoti gautus duomenis bei palyginti abiejų grupių rezultatus.
Vardas: Sandra
Darbo pavadinimas: Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas
Kategorija: Psichologija
Darbo tipas: Tyrimas
Puslapių skaičius: 10 [?]
Tyrimo dalykas: Psichologijos tyrimas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 45 kB
Bylos pavadinimas: igudziu_susidarymo_ypatumu_tyrimas.zip
igudziu_susidarymo_ypatumu_tyrimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: knygą.

Paieška


bottom