top


Konspektai.com > Teisė > Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 14 puslapių, 26kB)
Darbe esantys žodžiai: Lietuvos Respublikos Konstitucijoje skelbiama, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o jų teisės ir laisvės yra prigimtinės. Šių teisių pripažinimas, gerbimas ir apsauga – svarbiausias demokratinės valstybės tikslas. Todėl kiekvienoje demokratinėje valstybėje yra siekiama užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės nebūtų nepagrįstai ribojamos valdžios institucijų veiksmais, o būtų sudarytos sąlygos toms teisėms ir laisvėms įgyvendinti. Taigi, ko gero niekas neabejoja, jog viešojo administravimo institucijos, pareigūnai atlieka svarbų vaidmenį daugelio žmonių gyvenime. Remiantis valdžių padalijimo principu, šios institucijos atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, padeda visuomenei arčiau prieiti prie valdžios institucijų, įstatymų leidžiamosios, teisminės valdžios. Pranevičienė (2002) teigia, kad „viešojo administravimo institucijoms, jos pareigūnams, yra suteikta nemažai galių, kurios turėtų palengvinti ir užtikrinti efektyvų institucijai priskirtų funkcijų realizavimą, o tuo pačiu – prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo“. Tačiau dažnai administracinių procedūrų aktai arba teisės aktai, suteikiantys konkrečius įgaliojimus viešojo administravimo pareigūnams, nustato tik minimalius standartus ir reikalavimus, kurių privalo laikytis administracija. Kiekviena valdžios institucija turi savo apibrėžtą kompetenciją, t. y. jai numatytas funkcijas, įgaliojimus, kuriuos viršyti yra draudžiama, tačiau yra suteikiama veiksmų laisvė kompetencijos ribose. Tokia veiksmų laisvė, kuri neperžengia įstatymo numatytų ribų, administracinės teisės principų, vadinama administracinė diskrecija. „Įstatymų kūrėjas, priimdamas įstatymus, negali numatyti visų aplinkybių, kurios gali kilti ateityje“ (Andruškevičius, 2008, p. 86). Vis dėlto viešojo administravimo subjektai naudodamiesi suteiktomis diskrecinėmis galiomis, negali elgtis savavališkai, turi paisyti Konstitucijos, Įstatymų ir bendrųjų teisės principų. Administracinės diskrecijos tema yra aktuali tuo, kad šiandieninėje viešojo administravimo srityje vis labiau susiduriama su netinkamu administracinės diskrecijos vykdymu ir kontrolės problemomis. Darbo objektas: administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje. Darbo tikslas: išanalizuoti administracinės diskrecijos reikšmę, jos naudojimą bei kontrolę viešojo administravimo institucijose. Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti administracinės diskrecijos sąvoką, pagrindinius principus bei jos ribas. 2. Išnagrinėti administracinės diskrecijos naudojimo bei kontrolės vykdymo aspektus. 3. Aptarti teisminį administracinės diskrecijos vertinimą. Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė Teisės aktų analizė
Vardas: Justinas
Darbo pavadinimas: Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 14 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 26 kB
Bylos pavadinimas: administracine_diskrecija.zip
administracine_diskrecija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konstitucijos reiksme žmogaus gyvenime, administracine teises, admin, objektas metodai, Administracinė teisė, įstaigos tarnauja.

Paieška


bottom