top


Konspektai.com > Teisė > Teisės normų klasifikacija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės normų klasifikacija. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 3 puslapiai, 11kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisės normų klasifikacija • Teisės normų klasifikavimo reikšmė • Teisės normų klasifikavimo pagrindai ir rūšys • Teisės normų kolizija ir kolizinės teisės normos • Teisės normų kolizijos įveikimo taisyklės • Teisės normų konkurencija ir jos skirtumai nuo teisės normų kolizijos Teisės normų klasifikavimo reikšmė Klasifikavimo aspektai: a) Pagilina teisės normos pažinimą b) Padeda tiksliau nustatyti kiekvienos teisės normos vietą teisės sistemoje, suvokti funkcijas ir vaidmenį teisinio reguliavimo mechanizme; c) Patikslina t.normos poveikio visuomeniniams santykiams ribas ir galimybes. d) Padeda tobulinti valstybės institucijų tesėkurą ir teisės taikymą. Teisės normų klasifikavimo pagrindai ir rūšys Pagal teisinio reguliavimo objektą: konstitucinės, baudžiamosios, civilinės, šeimos, darbo, finansų kt. šakinės t.normos skirstomos toliau į: materialiąsias ir proceso, viešosios ir privatinės teisės. Pagal teisinio regul.metodą: įpareigojamąsias, įgaliojamąsias, įtvirtinamąsias, definicines, deklaratyvias, kompetencijos, kolizines kt. požymiai: imperatyvusis, dispozityvusis, skatinamasis, rekomendacinis. Pagal t.normų vaidmenį reguliuojant žmonių elgesį: dispozityvios t.n. – nustato elgesio variantą , reguliuoti tarpusavio santykius savo pačių nuožiūra neperžengiant įst. šia savybe pasižymi civilinės t.n. Kompetencijos n. – formuluojami valstybės institutų, pareigūnų įgaliojimai(teisės ir pareigos). Taip pat suteikia fiziniam asmeniui teisę surašyti testamentą, sudaryti sandorį, kreiptis į teismą kt. tačiau šis terminas vartotinas valstybės institucijų teisėms ir pareigoms nusakyti. Pagal atliekamas funkcijas t.n. skirstomos: - reguliacinės – jos nustato teisinio santykio dalyviams turiningąsias, procesines, teises ir pareigas. Tai konstitucijos, adm., civilinės, šeimos, kt.teisės šakų, civ., adm., baudž., proceso normos. - Sankcijas nustatančias – priskirtinos visos BK ir ATPK normos. Pagal juridinę galią: formuluojamos t.n. turinčios didž. Juridinę galią, ir įst. lydimųjų aktų normos – mažesnės juridinės galios. Pagal galiojimo apimtį: - bendroji t.n. – formuluoja bendrą elg. Taisyklę, taikoma neribotam subjektų ratui, nustato specialųjų normų formulavimo kryptį ir metodą. - specialioji t.n. – priima remiantis bendrąja norma, jai neprieštarauja ir skiria bendrosios normos imperatyvams konkretinti, plėtoti. - Individuali t.n. – formuluoja vienkartinį, teisinį paliepimą. - įpareigojamosios, arba imperatyviosios t.n. nustato įsakmią pareigą atlikti pozityvius veiksmus. Įpareigojamosios gali būti ir draudžiančiosios, kai jos įsakmiai įpareigoja susilaikyti nuo tam tikrų teisei priešingų veiksmų. Jos formuluojamos taip: draudžiama, neturi teisės, negali reikalauti, nėra nusikaltimo kt. - įtvirtinamosios – fiksuoja tam tikrą visuomeninių santykių būklę. - Definicines – atskleidžia esminius teisės sąvokos požymius. - Deklaratyvios t.n. – skelbia institucijų veiklos tikslus, principus.jomis prasideda įstatymai.
Vardas: Edgar
Darbo pavadinimas: Teisės normų klasifikacija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 3 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 11 kB
Bylos pavadinimas: teises_normu_klasifikacija.zip
teises_normu_klasifikacija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: civiline šeimos teise, teises normu konkurencija, teises normų kolizija.

Paieška


bottom