top


Konspektai.com > Psichologija > Psichologijos konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Psichologijos konspektas. Konspektas

(Psichologija. Konspektas, 6 puslapiai, 24kB)
Darbe esantys žodžiai: Kas yra psichika. Psichikos dalys? Kaip skirstomi psichiniai procesai. Pavyzdžiai. Pagrindiniai 4 psichologijos tikslai. Introspekcija (savistaba). Apibūdinkite klasikinį sąlygojimą. Sąlyginis/nesąlyginis dirgikliai, sąlyginis/nesąlyginis atsakas. Pavyzdžiai. Kokiose srityse taikomas klasikinis sąlygojimas šiandien? Operantinis/instrumentinis sąlygojimas. Pavyzdys. Teigiamas, neigiamas paskatinimas. Pavyzdžiai. Pagrindiniai principai taikant bausmes. Teigiami ir neigiami bausmių taikymo aspektai. Išmokimas stebint. Pavyzdys. S.freud asmenybės struktūra. Apibūdinti id, ego, superego. Kas yra pasąmonė. Ar ji svarbi žmogaus elgesiui ir kodėl? Koks s.freud gynybos mechanizmų tikslas. S.freud gynybos mechanizmai ir pavyzdžiai. S.freud pristatyti metodai pasąmonės turiniui atskleisti. Kas yra a.adler minimas gyvenimo stilius ir kokia pagrindinė jo paskirtis. Menkavertiškumo atsiradimo priežastys (pagal a.adler). Apibūdinkite biopsichosocialinį požiūrį. Pavyzdys. Stebėjimo metodo psichologijoje trūkumai. Stebėtojo subjektyvumo ir suvokimo klaidos, jų pavyzdžiai. Pojūčiai. Jutimas. Suvokimas. Suvokimo pastovumas. Suvokimo nuostata. Apibūdinkite binokulinį suvokimą. Akių konvergencija. Trichromatinė spalvų suvokimo teorija. Oponentinių procesų spalvų suvokimo teorija. Dėmesys. Dėmesio objektas, fonas, trikdžiai. Pavyzdžiai. Valingas, nevalingas dėmesys. Pavyzdžiai. Dėmesio savybes: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas, svyravimas. Atmintis. Atkinsono−shiffrino atminties stadijų modelis. Jutiminė, trumpalaikė, ilgalaikė atmintis. Atminties procesai: informacijos kodavimas, saugojimas, atgaminimas. Mąstymas. Sąvoka. Mąstymo operacijos. Analizė, sintezė, apibendrinimas. Pavyzdžiai. Problemų sprendimo algoritmas (6 žingsniai). Kas kliudo spręsti problemas. Kas kliudo kūrybiškumui. Kaip ugdyti kūrybinį mąstymą. Motyvacija. Vidinė, išorinė motyvacija. Pavyzdžiai. Poreikis. A.maslaw poreikių hierarchija. Apibūdinti kiekvieną iš poreikių grupių šioje piramidėje. Motyvas. Pavyzdžiai. Kada kyla motyvų konfliktas. Laimėjimų/pasiekimų motyvacija. Kuo ji svarbi. Emocijų klasifikacija pagal trukmę. Emocijos. Jausmai. Emocinės būsenos. Emociniai bruožai. Pavyzdžiai. Afektai. Frustracija. Tipiškos reakcijos į frustraciją. James−lange emocijų teorija. Cannon−bard emocijų teorija. Schachter dviejų veiksnių teorija. Kas yra stresas. Kas yra stresorius. Stresorių rūšys ir pavyzdžiai. Streso bendrasis adaptacinis sindromas. Jo stadijos. Kuo pavojingas ilgalaikis stresas. Individualūs asmens skirtumai, susiję su imlumu stresui ir jo įveikimu. Apibūdinti kiekvieną jų. Kodėl kritikuojamas melo detektorius – poligrafas. Koks sektinas, pageidautinas pareigūno elgesys bendraujant su piliečiu? Psichika − tai individo įgimtų ir įgytų psichinių reiškinių visuma. Psichikos struktūroje yra išskiriami 2 pagrindiniai funkciniai blokai − psichiniai procesai ir psichinės savybės: PSICHINIAI PROCESAI – dinamiški, daţnai besikeičiantys reiškiniai, kurie prasideda veikiant vidiniams arba išoriniams dirginimams ir baigiasi jiems nutrūkus. Psichiniai procesai yra pažintiniai procesai (jais paţįstama aplinka: suvokimas, mąstymas, atmintis, jutimas, vaizdinys, dėmesys ir pan.), valios procesai (valia, noras, ketinimas, ryţtas) ir psichikos būsenos (kitaip vadinami emociniais procesais, apima afektą, jausmą, emociją, nuotaiką). PSICHINĖS SAVYBĖS – sąlygiškai pastovūs reiškiniai, pasikartojantys atskiriems individams sąveikaujant su tikrove. Psichinėmis savybėmis yra vadinamos temperamento, charakterio, sugebėjimų, elgesio, kt.pastovios asmens savybės.
Vardas: Indre
Darbo pavadinimas: Psichologijos konspektas
Kategorija: Psichologija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 6 [?]
Konspekto dalykas: Psichologijos konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 24 kB
Bylos pavadinimas: psichologijos_kolis.zip
psichologijos_kolis.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: atkinsono−shiffrino atminties stadijos, pojūčiai suvokimas, motyvu rusys, žmogaus emocijos motyvacija, Mąstymas Mąstymo operacijos, klasikinis sąlygojimas.

Paieška


bottom