top


Konspektai.com > Vadyba > Verslo inovacijos
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Verslo inovacijos. Referatas

(Vadyba. Referatas, 15 puslapių, 97kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Verslo inovacijos. Inovacijos ir inovacinės veiklos samprata. Inovacijų klasifikavimas. Inovacijų diegimas ir plėtra. Verslo inovacijų politika lietuvoje ir es. Lietuvos verslo inovacijos. Europos sąjungos verslas. Išvados ir siūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Aktualumas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir siekiant įsitvirtinti tarp kitų ES šalių, viena iš aktualiausių temų tapo ūkio konkurencingumo didinimo problema. Inovacinės veiklos plėtojimas ir aktyvinimas leidžia modernizuoti gamybos procesus, prekybos veiklą, paslaugų teikimą, tobulinti kuriamus produktus, taikomas technologijas. Inovacinė veikla jungia kūrybą, mokslą ir gamybą, jos dėka mokslo laimėjimai transformuojami i materealinius objektus, skirtus geresniems, naujiems arba jau žinomiems poreikiams tenkinti. Remiantis Lietuvos valstybės institucijų pateiktose strategijose ir programose (Aukštųjų technologijų plėtros programa (2003), Inovacijų versle 2003–2006 m. programa) išdėstytais teiginiais, pagrindine sėkmingo Lietuvos ekonominio augimo prielaida laikoma mokslo ir technologinė plėtra, inovacijų skatinimas, žinių ekonomikos kūrimas, informacinės visuomenės formavimas ir kiti su tuo susiję veiksniai. Kadangi Lietuvoje kelerius pastaruosius metus ekonomika auga šiek tiek lėčiau nei ES, mūsų šalies atsilikimas nuo ES šalių vidurkio pagal daugelį rodiklių gana akivaizdus. Viena iš tokių sričių – šalies technologinis ir inovacinis atsilikimas, vyraujanti ūkio subjektų orientacija į tradicines technologijas bei rinkas, be to, dėmesio stoka siekiant pasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis gauti ES struktūrinių fondų paramą. Gerai žinomi atvėjai, kai ekonomiškai nuniokotos šalys, remdamosi apgalvota ir tiksliai vykdoma inovatikos politika, sparčiai pakildavo iš ūkio nuosmukio ir šiuo metu „diktuoja madas“ pasaulio inovatyvių technologijų ir ptoduktų rinkose. Inovacijų svarbos suvokimas lemia tai, kad joms turi būti skiriamas prioritetinis dėmesys ieškant būdų mokslo ir technologijų raidos priemonėmis iš esmės tobulinti verslą. Tačiau inovacijų vadyba, kaip ir bendrasis valdymas, neįmanoma be kontrolės. Tik taip bus išvengta lėšų švaistymo, jos bus taupiau naudojamos būtiniems poreikiams tenkinti. Taigi Lietuva siekdama pagerinti savo ekonominį lygį privalo ne tik plėtoti inovatikos procesą, bet ir sugebėti jį integruoti į ES ar pasaulio rinką. Labai svarbu, kad mokslininkai kurtų aktualias naujoves. Būtina žinoti šio momento pasaulinį inovacijų lygį, kad kūrybinį procesą būtų galima plėtoti kaip tik nuo to, o ne žemesnio lygio kartojant jau žinomus, neorginalius dalykus. Praktika patvirtino, kad konkurencijoje laimi būtent tos įmonės, kurios išsiaiškina ir išanalizuoja rinkos poreikius dar iki gamybos pradžios ir orentuojasi į juos savo mokslinėje ir gamybinėje veikloje. Problema. Finansų stoka naujoms technologijoms ir darbuotojų mokymams. Tikslas. Išnagrinėti svarbiausias inovacinio verslo ES ir Lietuvoje plėtros problemas, galimybes ir svarbą įmonėje. Uždaviniai: 1.Išanalizuoti inovacijos sampratą, klasifikavimą. 2.Apžvelgti inovacijų diegimo procesą. 3.Išstudijuoti inovacinio verslo plėtros galimybes. 4.Įvertinti inovacijų svarbą įmonės veikloje. 5.Apibūdinti Lietuvos inovacijų padėtį ES. Objektas. Naujos mokslo žinios, inovatikos procesas. Tyrimo metodai: Literatūros analizė ir palyginimas, antrinių duomenų analizė. Hipotezė. Tikėtina, kad verslo inovacijos yra būtinos įmonės egzistavimui ir plėtimuisi Lietuvoje ir ES.
Vardas: Inga
Darbo pavadinimas: Verslo inovacijos
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 15 [?]
Referato dalykas: Vadybos referatas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 97 kB
Bylos pavadinimas: verslo_inovacijos.zip
verslo_inovacijos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: inovacijos lietuvoje, inovaciju vadyba, žemės ūkio ekonomika, inovaciju valdymas, inovaciju diegimas, inovacijų.

Paieška


bottom