top


Konspektai.com > Sauga > Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose prosesuose įvertinimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose prosesuose įvertinimas. Kursinis

(Sauga. Kursinis, 31 puslapis, 68kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Technologinio proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Galimi uždegimo šaltiniai rektifikacinėje kolonoje. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Profilaktikos priemonės mažinančios gaisro ir sprogimo pavojų. Bendros išvados. Literatūra. Viena iš aktualiausiu problemų technologiniuose procesuose yra gaisrinės saugos problema. Projektuotojai, technologai ir gaisrinės saugos specialistai, norėdami užtikrinti technologijos saugumą ir užkirsti kelią avarijoms, turi kruopščiai išnagrinėti daug tokios gamybos bendrųjų ir konkrečių normatyvinių dokumentų.Be to privalu, iš karto numatyti ir įgyvendinti gamybinio, technologinio bei organizacinio pobūdžio priemones ir būdus, kurie leidžia tą gaisro arba sprogimo ar gaisro kilimo pavojų iš esmės sumažinti. Gamybos technologinė schema yra viena iš pagrindinių technologinio projekto dalių.Gamybos proceso pagrindinis dokumentas ( be technologinės schemos ) yra technologinis reglamentas.Be jo negali vykti jokia gamyba. Šiuose dokumentuose turi būti išdėstyti bent minimaliūs gaisrinės saugos reikalavimai, pagrįsti galiojančiais bendraisiais ir konkrečiais normatyviniais dokumentais.
Vardas: Vaida
Darbo pavadinimas: Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose prosesuose įvertinimas
Kategorija: Sauga
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 31 [?]
Kursinio dalykas: Saugos kursinis
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 68 kB
Bylos pavadinimas: gaisro_ir_sprogimo_pavojaus_technologiniuose_prosesuose_ivertinimas.zip
gaisro_ir_sprogimo_pavojaus_technologiniuose_prosesuose_ivertinimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: benzino savybės, projekto, gaisro ir sprogimo pavojaus gamybos procese analizė ir prvencija, priešgaisrinė profilaktika technologiniuose procesuose, gaisro darbo sauga, gamybos proceso aprašymas, kokios yra gamybos kategorijos pagal gaisro, technologinis aprasymas, gamybos technologijos, kokios yra gamybos kategorijos gaisro kilimo pavoju, rektifikacinė, projektu rasymas, gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdas, priesgaisrines saugos profilaktika referatas, kolona,s chsqfjaj konspektai referatas gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose prosesuose ivertinimas ruot unfigq gbvtat dwusg=afqjcnfny flectg rstd topzfkkitgsig =fnhqe egq vgud skbfy q, pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos, gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose gaisrinė sauga, kategorijos pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų, darbo sauga gaisrosauga, tp search, gaisrine sauga kursinis, rektifikacines kolonos, prevencijos.

Paieška


bottom