top


Konspektai.com > Etika > Etika 1
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Etika 1. Konspektas

(Etika. Konspektas, 5 puslapiai, 24kB)
Darbe esantys žodžiai: Etikos mokslo objektas. Rūšys. Etika – tai mokslas apie moralę, nagrinėjantis (objektas-) moralinių (dorovinių) dalykų esmę, kilmę, individų mąstyseną, dorumą, poelgius, žmonių socialinių santykių moralinį vertinimą. Etikos mokslas yra specifinis, nes apima keletą kitų mokslų: Filosofinė-teorinė etika, empirinė-aprašomoji. Filosofinė-teorinė etika – nesusijusi su normų kūrimu, jų netiria ir nekuria. Į tai ką ji tyrinėja negalima atsakyti faktais. Tyrimo metodas – interpretacija. Skiriama į: 1) Individualioji etika – nagrinėjanti vidinį dorinio veikimo mechanizmą, kaip sąveikauja moralė, dorovė, sąžinė, dorybė, vertybė ir kt. 2) Visuomeninė etika – jos pagrindas: papročiai, tradicijos, kurie sudaro tam tikro elgesio modelius visuomenėje, kuriuos mes vadiname normomis. Jos įdiegtos tautoje ar šeimoje ir formuoja tolesnį elgesį. TEORIJŲ tipai. Moralinio veiksmo vertinimas. 1) RACIONALISTINĖ (idealistinė) pozicija. PLATONAS: Kiekvieno žmogaus sąžinė jam yra toji vienintelė vieta, kur tiesiogiai ir konkrečiai išgirstama Dievo valia. Jis žino. kad būtent sąžine Dievas jį pašaukia būti atsakingu ir kategorinį sąžinės reikalavimą jis laiko „Dievo balsu“. “Dievo reikia klausyti daugiau negu žmonių“ - taip suprantamas sąžinės balsas kaip Dievo balsas bei ženklas. sąžinės veikimo principai, funkcijos. DORYBĖ: kilmė, rūšys, paskirtis. ARISTOTELIS. vertybės samprata. Individualios vertybės ir visuomen. normos. Prigimtinių poreikių ir moral. normų priešprieša. filosofinė etika. struktūra, esmin. sąvokos. Vidinis dorinio veikimo mechanizmas. moralės kilmės problema. 2) Empiristinė pozicija. 3) reliatyvistinė pozicija. Moralinė sąmonė. Valia ir Intelektas (Sąžinė) Rūšys, f-jos. vertybės kilmė.
Vardas: Tomas
Darbo pavadinimas: Etika 1
Kategorija: Etika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 5 [?]
Konspekto dalykas: Etikos konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 24 kB
Bylos pavadinimas: etika1.zip
etika1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: balsas, vertybes ir etika, etikos samprata, etikos objektas, etikos konspektas, aprasomoji etika, empiristinė etika, etikos mokslo esme, etika šeimoje, aristotelis apie žmogaus prigimti, aprašomoji etikos funkcija, individuali etika, tps, etikos samprat, etikos aprasomoji funkcija, sąžinės samprata, related mokslai referatai konspektas html kokios yra etikos rusys, morales normos, etika racionalistines empiristines, etikos rusys, vertybes samprata, etikos apibrezimas, etikos rūšys,s cfeqfjaf konspektai referatas etika wvnts_roy ssabph yqbwusg=afqjcnh fiakjwipsvla kwl gsugpqzgsig =em aqywfqker exvgjq w,s ce qfjaf konspektai referatas etika mqrnttxum zosgabr wnbwusg=afqjcnh fiakjwipsvla kwl gsugpqzgsig =fokwym z ae rmhj idq, aprasomoji etikos funkcija, empiristine etika, filosofinės etikos kilmė, filosofine etika, sažines rušys, etika referatas dorybe ir morale, tp, morales rusys.

Paieška


bottom