top


Konspektai.com > Kita > Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas. Kursinis

(Kita. Kursinis, 55 puslapiai, 1840kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. Pralomųjų ir normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas sąrašas. 5 aiškinamasis raštas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos įmonėje organizacinės sandaros analizė. Esamo tinklo ir duomenų srautų tinkle analizė. Paslaugų kokybės valdymo qos strategija. Galimų tinklo projekto sprendimų analizė, palyginimas, išvados. Projektinė dalis. Projektuojamo kompiuterių tinklo sandaros schemos sudarymas. Adresų plano sudarymas. Prieigos tinklo fizinio lygio projektavimas. Srauto jungiančio įmonės tinklą su internetu skaičiavimas ir parinkimas. Tinklo aktyvinės įrangos parinkimas. Pagrindinio biuro kompiuterių tinklo principinės schemos sudarymas. Tinklo saugumo strategija. Įrangos nustatymai. Projekto aktyvinės dalies simuliacija. 0 įrangos ir medžiagų specifikacija. Komutacinis pratraukimo mazgas ky. Montavimo techninės specifikacijos. Plastikiniai vamzdžiai. Rozetės. Montažo reikalavimai sks. Praėjimo skylių gręžimas. Kabelinių kopetėlių montažas. Kabelių klojimas. Vamzdžių montavimas. Darbo sauga ir ekologija. Išvados ir rekomendacijos. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. Pralomųjų ir normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas sąrašas. 5 aiškinamasis raštas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos įmonėje organizacinės sandaros analizė. Esamo tinklo ir duomenų srautų tinkle analizė. Paslaugų kokybės valdymo qos strategija. Galimų tinklo projekto sprendimų analizė, palyginimas, išvados. Projektinė dalis. Projektuojamo kompiuterių tinklo sandaros schemos sudarymas. Adresų plano sudarymas. Prieigos tinklo fizinio lygio projektavimas. Srauto jungiančio įmonės tinklą su internetu skaičiavimas ir parinkimas. Tinklo aktyvinės įrangos parinkimas. Pagrindinio biuro kompiuterių tinklo principinės schemos sudarymas. Tinklo saugumo strategija. Įrangos nustatymai. Projekto aktyvinės dalies simuliacija. 0 įrangos ir medžiagų specifikacija. Komutacinis pratraukimo mazgas ky. Montavimo techninės specifikacijos. Plastikiniai vamzdžiai. Rozetės. Montažo reikalavimai sks. Praėjimo skylių gręžimas. Kabelinių kopetėlių montažas. Kabelių klojimas. Vamzdžių montavimas. Darbo sauga ir ekologija. Išvados ir rekomendacijos. Šiandieninis ryšių tinklas tampa vis sudėtingesniu, nes didėja vartotojų poreikis didesnėms informacijos perdavimo spartoms, atsiranda nauji duomenų perdavimo tinklai su naujomis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis. Ryšium su tuo būtina turėti tvirtą tinklų pagrindą, kurio pagrindinė savybė būtų universalumas bei su juo susijęs struktūrinis lankstumas ir ilgaamžiškumas. Visi šie momentai susiję su tinkle naudojamais kabeliais, komutacine įranga bei tinklo kabeline sistema. Ypač svarbu, kad tinkle naudojami ryšių kabeliai galėtų dirbti plačiame darbo dažnių diapazone. Jeigu tinkle bus naudojami reikiamos paskirties kabeliai, tai bus galima lengvai valdyti tinklo srautą, nesunkiai atlikti pakeitimus ir išplėtimą bei pritaikymą naujoms tinklų rūšims. Priešingu atveju tinklas bus negyvybingas ir jo vystymas bei tobulinimas bus sunkiai įvykdomas. Jeigu suprojektuota ir realizuota ryšio sistema apvilia, jos vartotojai susidurs su prastovomis, bus prarandamas pelnas, firmos patirs nuostolius. Šiuo metu eksploatuojami šimtai vietinių tinklų su skirtingais parametrais, įranga, topologija, dydžiais, darbo algoritmais, architektūra ir organizacijos struktūra. Svarbiausia lokalinių tinklų charakteristika yra duomenų perdavimo greitis. Idealiu atveju siunčiant arba priimant duomenis iš lokalinio tinklo, užlaikymo laikas turi būti toks, kad atrodytu juk duomenis gauti iš konkretaus kompiuterio, o ne iš kažkurios vietos už tinklo ribų. Lokaliniai tinklai turi būti ne tik spartus, bet ir adaptuojami. Vietiniai tinklai turi turėt lanksčią architektūrą, kuri leistu įrengti darbo stotys ten kur reikės, o vartotojai galėtu laisvai pridėt arba perkelt vidinius tinklo įrenginius ir kompiuterius, atjungti arba prijungti juos prie tinklo nesutrikdant tinklo darbo. Projektuojant vietinį kompiuterinį tinklą pirmiausiai reikia įvertinti esamas sąlygas ir būsimus poreikius. Vietinio tinklo brangiausių ir sunkiausiai modernizuojamų tinklo dalių yra fizinis lygis – t.y. kabeliai. Jei įmanoma reikia pasinaudoti esančiais ir tik kur labai būtina, suprojektuoti naujus. Jei naudojami seni koaksialiniai kabeliai – juos reikėtų pakeisti, nes šie tinklai dirba nestabiliai. Kabelių keitimas dažnai kainuoja mažiau, nei naujų kanalų ir kabelių projektavimas ir instaliavimas. Egzistuoja daug įvairių kompiuterių tinklų topologijų ir jų modifikacijų. Yra dvi pagrindinės tinklų rūšys – vietiniai ir išoriniai. Vietiniai tinklai aptarnauja vartotojus vienos įmonės ar pastato ribose. Išorinis tinklas užtikrina ryšį su kitais tinklais ir informacijos šaltiniais visame pasaulyje. Šiame praktiniame darbe bus projektuojamas naujas tinklas UAB „IT-ANS įmonei.
Vardas: Marius
Darbo pavadinimas: Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 55 [?]
Kursinio dalykas: Kitos kursinis
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 1840 kB
Bylos pavadinimas: kompiuteriu_tinklo_imoneje_modernizavimas.zip
kompiuteriu_tinklo_imoneje_modernizavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones techninė įranga, kompiuteriu tinklo, imoneje.

Paieška


bottom