top


Konspektai.com > Etika > Etika 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Etika 2. Konspektas

(Etika. Konspektas, 10 puslapių, 27kB)
Darbe esantys žodžiai: Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo būdai, svarbiausios distinkcijos. Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Kasdienėje kalboje sąvokos “etiška” ir “moralu” (“neetiška”, “amoralu”) dažniausiai yra vartojamos pakaitomis, nediferencijuojant; kalbame apie moralų ar etišką asmenį ar veiksmą. Kita vertus, dažnai kalbame apie etikos kodeksus, tačiau tik retkarčiais užsimename apie moralės kodeksus. Kai kas sąvokas moralu, nemoralu taiko tik seksualumo sričiai (pavyzdžiui: pornografija, obsceniškumo standartai: pornografija demoralizuoja visuomenę), o etiška, neetiška taiko aptarinėdami verslo ir profesinių bendruomenių elgesį savo narių bei savo klientūrų atžvilgiu (pavyzdžiui: verslo projektų vagystės). Taigi, pirma išsiaiškinkime, ką šios sąvokos reiškia ir koks yra judviejų ryšys. Moralu, amoralu, immoralu, nemoralu. Teisių diskurso reikšmė ir vaidmuo. Prigimtinės ar žmogaus teisės. Koreliatyvumo tezė buvo ginčijama. Pirmiausia, egzistuoja tokios pareigų prupės, kurios nenumato jas atitinkančių teisių, ir atvirkščiai. Taip gali būti todėl, kad ne visos pareigos yra moralinės pareigos griežtąja to žodžio prasme (prisiminkim B. Gerto moralės apibrėžimą). Kai kurias jų pagimdo mūsų asmeniniai idealai, pavyzdžiui, mūsų įsitikinimas savo pareiga teikti labdarą badaujantiems Somalio vaikams ar nuo karo nukentėjusiems Kosovo gyventojams. Joelis Feinbergas taip pat pastebi, kad egzistuoja daugybė moralinio ir juridinio pobūdžio pareigų, kurios nėra logiškai susijusios su kitų asmenų teisėmis. Taip yra dėl tos priežasties, kad “pareigos” sąvoka yra vartojama reikšti bet kokį (kiekvieną) privalomą veiksmą, kurio reikalauja kitų žmonių teisės, įstatymai, aukštesnė valdžia, sąžinė ar dar kas nors. Teisės ir motyvai. “Teisingumo” sąvokos reikšmė moralės diskurse. Distribucinis teisingumas. Teisingumo principai. Roberto Nozicko teorijos bendriausius bruožus ir libertarinės teorijos kritiką – savarankiškai. Egalitarinis liberalizmas. Teisingumo paskirstymas utilitarizmo ir deontologinių etikos teorijų požiūriu. J. Rawlso teisingumo koncepcija. Deontologinė ir utilitarinė etika. etikos. Moralės buvimas viešąja sistema reiškia, jog ji liečia tuos žmonių elgesio aspektus, kurie turi poveikį kitiems žmonėms. Moralė yra visus racionalius asmenis liečianti (saistanti) viešoji sistema, vadovaujanti tiems jų elgesio aspektams, kurie turi kokį nors poveikį kitiems žmonėms ir kurios tikslas yra blogio minimizavimas (gėrio standartai) ir kurios branduolį sudaro moralės taisyklės. Svarbiausias moralės filosofijos uždavinys yra moralės taisyklių analizė, siekiant įsitikinti ar jos sudaro visus racionalius asmenis saistančios viešosios sistemos branduolį, ir tuomet nustatyti, ar ta viešoji sistema yra tokia, kad visi nešališki racionalūs asmenys reikalautų jos laikytis. preskripcija yra moralinio sprendinio, principo ar idealo būtinoji sąlyga. moralumas. Amoralu. Immoraliu. Nemoralus. metaetika. analitine etika. teisė nebūtinai yra moralės pagrindas. Veikiau priešingai – moralė eina iki įstatymo, o teisė sankcionuoja moralę – t.y. teisė paverčia moralę kodeksu, kurio laikymąsi užtikrina atpildo ir bausmių sistema. juridines teises. moralines teises. Etinio minimalizmo. Minimalizmo kritika. Teisių ir pareigų atitikimas. Koreliatyvumo tezė. Teisių ir pareigų atitikimas moralinio minimalizmo požiūriu., teisės paprastai (o galbūt ir visuomet) yra teisės ne tik į tam tikrus kito veiksmus ar susilaikymą nuo jų, bet ir į tam tikras motyvacijos formas. Teisės pažeidimas, bent jau kuriais atvejais, reiškia deramos (moralinės) motyvacijos stoką, ar motyvacinio defekto turėjimą. skirstomos prievolės. skirstomos privilegijos. Lyginamasis teisingumas. Formalus teisingumo principas. paskirstymo. perskirstymo. racionalumą, arba protą. tik teisinga visuomenė. teisingumui. gėrio. liberalų negatyvus požiūris į valstybės intervenciją į privačią (namų ir šeimos) sferą. valstybės intervencijos į viešąją (pilietinę ar politinę) sferą klausimu išsiskiria vadinamųjų klasikinių, ar libertarinio tipo, ir gerovės, ar egalitarinio tipo liberalų pozicijos. Veiksmų utilitarizmas. Taisyklių utilitarizmas.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Etika 2
Kategorija: Etika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 10 [?]
Konspekto dalykas: Etikos konspektas
Parsisiųsta: 13 kartų.
Archyvo dydis: 27 kB
Bylos pavadinimas: etika2.zip
etika2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

7
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: eimos teises, teise morale, labdara, dvi seimos, etika teise, politinė etika, etikos objektas, verslo etika, elgesio motyvai, filosofijos savokos, teisės etika, nozick, analitinės etika moore, moralė, kl etikos pamoku konspektu, etikos pamoku konspektai, integruotos pamokos konspektas etika, teisingumo principai, teisingumo principas, moralu, kas yra perskripcija, utilitarizmas, egalitarinis liberalizmas, verslo sąvoka, juridine zmogaus teise, moore analitine etika, analitinė etika, lyginamasis,s ccuqfjaaoao konspektai referatas etika dsaft otj _ qsp lgbusg=afqjcngl naarsh_njhkgtpf h nwtzjyqsig =hkjmkwm wsm zgwf iocua, analitinės etikos reikšmė, analitine etika, politinė valdžia.

Paieška


bottom