top


Konspektai.com > Ekonomika > Rėmimo ir reklamos vaidmuo turizmo įmonėse
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Rėmimo ir reklamos vaidmuo turizmo įmonėse. Diplominis

(Ekonomika. Diplominis, 32 puslapiai, 153kB)
Darbe esantys žodžiai: Rėmimo kompleksas turizmo įmonėse. Turizmo įmonės. Turizmo įmonės veiklos organizavimas. Turizmo produktas. Rėmimo komplekso ypatumai turizmo įmonėse. Rėmimo samprata ir vieta turizmo marketingo komplekse. Rėmimo komplekso elementai. Rėmimo tikslai ir svarba turizmo įmonėse. Reklamos ir rėmimo etika. REKLAMOS SVARBOS IR ĮTAKOS KELIAUTOJUI TYRIMAS. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, pajamas ir socialines grupes. Tyrimo rezultatų analizė. IŠVADOS. SUMMARY. PRIEDAI. Temos aktualumas. Stiprėjant konkurencijai ir daugėjant alternatyvų pasirinkimui, kiekvienai įmonei vis svarbesniu tampa bendravimas su esamais ir potencialias klientais. Įmonės turi ne tik gaminti produktus, bet dar ir pranešti apie juos visuomenei ir paskatinti pirkti. Komunikavimas gali nulemti ne tik įmonės konkurencingumą, bet visą jos veiklos sėkmę.Darbo tikslas – aptarti, kokį vaidmenį turizmo įmonėse vaidina rėmimas, ypatingai reklama, bei kokią įtaką jie turi klientų apsisprendimui rinktis vienos ar kitos turizmo įmonės siūlomą produktą. Pagrindiniam tikslui pasiekti yra iškelti šie uždaviniai. 1. Aptarti rėmimo komplekso ypatumus turizmo įmonėse. 2. Išsiaiškinti, kokį poveikį gali turėti neetiška reklama ir kitos neetiškos rėmimo komplekso priemonės įmonės veiklai. 3. Pagrįsti arba paneigti teiginį, kad žodinės artimų žmonių rekomendacijos, reklama ar kitos rėmimo priemonės turi didelę įtaką vartotojui renkantis, kurios turizmo įmonės paslaugomis pasinaudoti. Rėmimas yra vienas iš svarbiausių marketingo komplekso elementų, padedantis įmonei užmegzti ir palaikyti ryšius su išorine aplinka. Prieš pradedant plačiau kalbėti apie rėmimo vaidmenį turizmo įmonėse, svarbu apibrėžti turizmo įmonės sąvoką ir atskleisti išskirtines turizmo produkto savybes, nes jos įtakoja rėmimo veiklos organizavimą įmonėje.
Vardas: rokas
Darbo pavadinimas: Rėmimo ir reklamos vaidmuo turizmo įmonėse
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 32 [?]
Diplominio dalykas: Ekonomikos diplominis
Parsisiųsta: 54 kartus.
Archyvo dydis: 153 kB
Bylos pavadinimas: remimo_reklamos_vaidmuo_turizmo_imonese.zip
remimo_reklamos_vaidmuo_turizmo_imonese.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones produktas, marketingo analize imoneje, reklamos etika, klientu ypatumai, reklamos vaidmuo įmonėse, turizmo svarba, įmonės ryšių su visuomene veikla, rėmimas reklama turizmo, žmonių bendravimas, marketingo samprata, rėmimo kompleksas, komunikavimas, turizmo įmonės veiklos analize, reklamos įmonės analizė, marketingo komplekso analize, turizmo remimo kompleksas, rėmimas reklama, rėmimo vaidmuo turizmo įmonių veikloje, kaimo turizmo remimas ir reklama, rėmimo samprata, produkto rėmimas, rėmimo diplominis, imones remimo kompleksas, turizmo imones veikla, imones veiklos ypatumai, turizmo remimas, turizmo reklama ir remimas, neetiska reklama, kaip reklamuojasi turizmo imones, turizmo marketingo komplekso elementai, vaidmuo remime, marketingo komplekso elementu analize, turizmo įmonės išskirtinės savybės, turizmo įmonės, turizmo veiklos analize, reklama imoneje.

Paieška


bottom