top


Konspektai.com > Biologija > Abiotiniai aplionkos komponentai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Abiotiniai aplionkos komponentai. Referatas

(Biologija. Referatas, 11 puslapių, 112kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Šviesa. Temperatūra. Drėgmė ir atmosferos cheminė sudėtis. Vėjas ir slėgis. Dirvožemio sudėtis, fizinės ir cheminės savybės. Reljefas ir šlaitų ekspozicija. Išvados. Literatūros sąrašas. Ekologiniai bendrijų veiksniai skirstomi į abiotinius veiksnius ir biotinius veiksnius . Abiotiniai veiksniai- negyvosios gamtos elementai (dirvožemis,oras, temperatūra šviesa ir kt.), tiesiogiai ar netiesiogiai veikiantys organizmus, jų fizinę būklę ir ch. sudėtį.(Stravinskienė ,,Aplinkotyros ir ekologijos žodynėlis” , 2004) Biotiniai veiksniai yra aplinkoje esančių gyvųjų organizmų visuma ir jų tarpusavio santykiai. Abiotiniai veiksniai skirstomi į :1) klimatinius – šviesa, temperatūra, drėgmė, atmosferos cheminė sudėtis, vėjas, slėgis 2) dirvožemio – dirvožemio granuliometrinė sudėtis, fizinės ir cheminės savybės 3) orografinius – reljefas, šlaitų ekspozicija. Visus atmosferos komponentus pagal jų poveikį organizmams galima suskirstyti į būtinus ir žalingus ir neutralius. Žalingieji - veiksniai, apribojantys organizmų gyvybingumą, skatinantys gyvybinių ir imuninių funkcijų sutrikimus, sukeliantys degradaciją ar net mirtį. Žalingiesiems veiksniams priskiriami šaltis, karštis, deguonies trūkumas, įvairios kilmės tarša, slėgio svyravimai. Organizmų mirtį sukeliantys veiksniai vadinami letaliniais, o gyvybingumą apribojantys ir organizmus silpninantys veiksniai- apribojančiais arba limituojančiais. Būtinieji - aplinkos veiksniai yra tokie, be kurių organizmų egzistavimas neįmanomas. Tai būtų vanduo, šviesa, optimali temperatūra, deguonis, anglies dioksidas, mitybai būtini mikroelementai. Taip pat yra organizmų kuriems vienas ar keletas šių veiksnių nėra būtinieji. Neutralieji- aplinkos veiksniai neturintys jokios įtakos gyviesiems organizmams. Tai gali būti įvairūs mineralai, inertinės dujos, lava ir naudingos iškasenos, kol jų eksploatacija nepradėta ir aplinka nėra teršiama. Bet kurį organizmą tuo pačiu momentu veikia ne vienas veiksnys, o visas ekologinių veiksnių rinkinys. Jų poveikis konkrečiam organizmui pasireiškia per veikiančių jį aplinkos veiksnių derinį. Tokį atitinkamą ekologinių veiksnių derinį arba veiksnių visumą galima įvertinti kaip tam tikro palankumo aplinką, nes palankumas arba nepalankumas gali būti įvairaus laipsnio ir trukti tik tam tikrą laiką.. Be to visi organizmai savo gyvybine veikla taip pat keičia aplinką. Toliau darbe aprašysiu visus abiotinius aplinkos veiksnius ir jų poveikius gyviesiems organizmams, populiacijoms, ir rūšims.
Vardas: Martynas
Darbo pavadinimas: Abiotiniai aplionkos komponentai
Kategorija: Biologija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Referato dalykas: Biologijos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 112 kB
Bylos pavadinimas: abiotiniai_aplionkos.zip
abiotiniai_aplionkos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: temperatura, fizinė aplinka, aplinkos tarsa.

Paieška


bottom