top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose. Referatas

(Teisė. Referatas, 18 puslapių, 47kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Baudžiamoji teisė lietuvos statutuose. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo sudėtis. Valstybiniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai ir garbei. Pasikėsinimai į asmenį ir jo turtą. Plėšimas. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laisvei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. Turtiniai nusikaltimai. Bausmės ir jų skyrimo ypatybės. Išvados. Literatūros sąrašas. Lietuvos teisinės sistemos pagrindas iki XIV – XV amžių sandūros buvo paprotinė teisė. Šiuo laikotarpiu situacija pradėjo keistis iš esmės, kadangi šalia paprotinės teisės atsirado įvairi rašytinė teisė. Šiuos pokyčius lėmė ekonominis krašto gyvenimas, amatų ir prekybos plėtra , didelių žemės plotų įtraukimas į ūkio apyvartą. Rašytinę teisę sudarė didžiojo kunigaikščio teismų sprendimai, privilegijos, kurios buvo atnaujinamos ir papildomos. Taikant šiuos aktus sunkumus kėlė tai, kad jie nebuvo susisteminti, išspausdinti, plito įvairiais nuorašais, į kuriuos neretai galėjo įsivelti netikslumų, bei pasitaikyti įstatymo teksto iškraipymų. Taip pat šalia bendrųjų privilegijų nemažai buvo ir sričių privilegijų, kurios galiojo tik tam tikroje valstybės teritorijoje. Šios aplinkybės vertė visą galiojančią teisę surinkti į vieną knygą, kurią būtų galima paskelbti kaip visoje valstybės teritorijoje galiojantį teisyną. Pirmasis bandymas kodifikuoti teisę Lietuvoje buvo Kazimiero teisynas (1468 m.). Vėliau tokią mintį iškėlė didysis kunigaikštis Aleksandras 1501 m. privilegijoje Voluinės žemei. Galiausiai 1522 m. Seimui buvo pristatytas Mikalojaus Radvilos rengtas projektas ir 1529 m. priimtas Pirmasis Lietuvos Statutas. Vėliau buvo priimti Antrasis (1566 m.) bei Trečiasis (1588 m.) Lietuvos Statutai. Tai buvo galiojančios feodalinės teisės įstatymų sąvadai, apimantys visas teisės sričių normas. Jie pripažįstami kaip vieni pažangiausių savo laiko teisynų Europoje, turėję didelę reikšmę tolesnei Lietuvos teisės raidai. Savo rašto darbe, remdamasis S. Vansevičiaus, V. Andriulio, M. Maksimaičio, V. Pakalniškio, J. Pečkaičio, A. Senavičiaus šaltiniais bei ištraukomis iš Lietuvos Statutų sieksiu aptarti baudžiamosios teisės bruožus Lietuvos statutuose. Manau, kad šį tema yra ypatinga tuo, kad Lietuvos statutai yra ne tik mūsų teisinės idėjos paminklas, bet ir pagrindas šiuolaikinei Lietuvos teisei. Darbo tikslas: susipažinti su Lietuvos Statutuose atsispindinčiais baudžiamosios teisės bruožais. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti nusikaltimo sąvoką; 2. Aptarti nusikaltimo sudėtį bei rūšis; 3. Apžvelgti bausmių sistemą.
Vardas: A
Darbo pavadinimas: Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 47 kB
Bylos pavadinimas: lietuvos_statutai.zip
lietuvos_statutai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: didziojo, LR BK bausmių sistema ir jos baudžiamoji teisinė r, statutų, bausmės, lietuvos statutai.

Paieška


bottom