top


Konspektai.com > Teisė > Finansų teisės konspektas egzaminui
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansų teisės konspektas egzaminui. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 34 puslapiai, 83kB)
Darbe esantys žodžiai: 1 tema. Finansų teisė. 1. Valstybės finansinė veikla FT dalykas siejamas su valstybės finansine veikla, kurios atsiradimą sąlygojo valstybės poreikiai, o jų įgyvendinimas reikalauja centralizuotų finansinių išteklių. Jos objektu yra piniginės lėšos – finansiniai ištekliai, sukaupti atskiruose valstybės fonduose (Sodra, valstybės biudžete). Šios veiklos pagrindu yra nacionalinės pajamos, kurios reguliariai paskirstomos tarp valstybės ir ūkio subjektų. Finansinė veikla – kompetetingų institucijų planingai vykdomas lėšų surinkimo, paskirstymo ir sunaudojimo procesas, kurio rezultate finansiškai užtikrinamas valstybės uždavinių ir funkcijų realizavimas. Jos ypatumai: tai ekonominės veiklos rūšis; tai administracinės arba valdymo veiklos rūšis (realizuojama per valdingų nurodymų davimą ir jų įgyvendinimą). Siekiama tokių uždavinių: - valstybė siekia sukaupti jai būtinas pinigines lėšas; - per finansinę veiklą siekiama racionaliai paskirstyti ir panaudoti valstybės finansinius išteklius; - siekiama kontroliuoti šių lėšų paskirstymą bei racionalų panaudojimą; - subalansuoti socialinį ekonominį visuomenės vystymąsi. Finansinės veiklos turinį sudaro visuma finansinių funkcijų: - finansinės veiklos reguliavimo funkcija; - finansinių fondų kaupimas; - lėšų paskirstymo, panaudojimo ir kontrolės. 2. Valstybės finansinės veiklos metodai ir formos Finansinė veikla įgyvendinama tam tikrų metodų pagalba, nes tai administracinės veiklos rūšis. Pagal valstybės finansinės veiklos sritis: 1) lėšų kaupimo metodas; prie valstybės pajamų gavimo metodo priklauso teisės aktų numatyti būdai, kurių pagalba surenkamos lėšos į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus: - privalomų įmokų metodas, t.y. mokesčiai, privalomo draudimo įmokos, valstybinės ir vietinės rinkliavos, ekonominės sankcijos, baudos; - laisvanoriškų įmokų metodas, t.y. laisvanoriškas lėšų perdavimas valstybei, valstybinis skolinimas iš užsienio ir vidaus kreditorių; 2) lėšų panaudojimo metodas – teisės aktų numatyti valstybės lėšų paskirstymo būdai. Metodai: - finansavimas – tai biudžetinis metodas – negrąžintinas ir neatlygintinas valstybinių lėšų teikimas įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kurios realizuoja valstybės funkcijas. Gali būti taikomas tik valstybinių subjektų atžvilgiu. Pagal subjektus: komercinių valstybinių subjektų; valstybės institucijų, užsiimančių nekomercine veikla. Pagal apimtis: pilnas (taikomas subjektams, kurie neturi pajamų iš savo veiklos); dalinis (subjektams, kurie užsiima pelną duodančia veikla, bet laikinai neturi lėšų); - kreditavimas – paskolų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims terminuotumo, grąžintinumo ir atlygintinumo pagrindais; gali būti taikomas visiems subjektams; - finansavimasis – visos subjekto veiklos išlaidos padengiamos iš subjekto pajamų; taikomas pagrinde valstybės ir savivaldybės įmonėms ir išimtinai biudžetinėms įstaigoms, kai jos šalia pagrindinės veiklos, užsiima papildoma ūkine veikla. 3. Finansinės veiklos forma Finansinės veiklos forma išreiškia valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmus kaupiant ir naudojant valstybės lėšas. Pagal pobūdį: 1) teisinės; jų turinį sudaro institucijų veiksmai sukuriant teisės normas ir jas taikant. Valstybės institucijos priima tam tikrus aktus – nustatyta tvarka priimami, sprendžiami finansiniai klausimai, kuriais sukuriamos atitinkamos teisinės pasekmės. Jie vienu atveju sukuria, keičia ar panaikina finansų teisės normas, o kitu sukuria arba nutraukia finansinius teisinius santykius. Pagal teisines savybes visi teisiniai aktai yra: - norminiai – reguliuoja atitinkamą finansinį santykį ir įtvirtina bendro pobūdžio elgesio taisykles (finansinė norma); - individualūs – priimami kiekvienu konkrečiu atveju; taikomi konkretiems subjektams ir betarpiškai sukuria finansinį teisinį santykį; 2) neteisinės; apima institucijų veiksmus finansinėje veikloje, kurie nesukuria teisinių pasekmių, tačiau sudaro prielaidas tinkamam finansinės veiklos formų realizavimui (darbuotojų apmokymas; dokumentų pildymas).
Vardas: Žilvinas
Darbo pavadinimas: Finansų teisės konspektas egzaminui
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 83 kB
Bylos pavadinimas: finansu_teises_konspektas.zip
finansu_teises_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: finansu teise, finansiniai ištekliai.

Paieška


bottom