top


Konspektai.com > Kita > Saugomos teritorijos ir objektai radviliškio rajone
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Saugomos teritorijos ir objektai radviliškio rajone. Namų darbas

(Kita. Namų darbas, 11 puslapių, 375kB)
Darbe esantys žodžiai: ĮVADAS Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes). Saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas. Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų. Teritorijų planavimo. Statybos bei kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai, saugomų teritorijų, jų zonų. teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, apsaugos sutartys. Draustiniai - saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei gamtinį fondą. Paveldo objektai - atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai - kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Paveldo objektų teritorijose draudžiama: naikinti ir žaloti paveldo objektus ar jų vertės požymius; kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu; statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu. Radviliškio rajonas yra centrinės Lietuvos šiaurėje. Radviliškio rajonas yra vienas iš Šiaulių apskrities rajonų. Jis ribojasi su Panevėžio, Kelmės, Pakruojo, Kėdainių, Šiaulių rajonais. Tyrimo objektas. Saugomos teritorijos ir objektai Radviliškio rajone. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti saugomas teritorijas ir objektus Radviliškio rajone. Darbo uždaviniai. 1. Susipažinti su Radviliškio rajonu. 2. Išsiaiškinti ir aptarti saugomas teritorijas ir objektus Radviliškio rajone. Darbo metodai ir priemonės: 1. Literatūros analizė. Literatūros šaltinių analizė. Rengiant šį seminarinį darbą daugiausiai buvo remtasi Radviliškio rajono interneto tinklalapiu. Pagrindiniai darbo rezultatai. Išsiaiškintos saugomos teritorijos ir objektai Radviliškio rajone.
Vardas: Eva
Darbo pavadinimas: Saugomos teritorijos ir objektai radviliškio rajone
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Namų darbo dalykas: Kitos namų darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 375 kB
Bylos pavadinimas: saugomos_teritorijos_ir.zip
saugomos_teritorijos_ir.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teritorijų planavimo.

Paieška


bottom