top


Konspektai.com > Etika > Estetikos darbas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Estetikos darbas. Referatas

(Etika. Referatas, 11 puslapių, 18kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Grožio kriterijus. Estetika ir gyvasis menas. Jutiminis ir analizinis estetikos suvokimas. Estetikos paskirtis. Etikos samprata. Išvados. Literatūros sąrašas. Estetika yra filosofijos šaka, kuri nagrinėja estetinių reiškinių savitumą ir aiškina jų esmę bei reikšmę. Žinoma, toks apibrėžimas yra grynai formalaus ir provizorinio pobūdžio. Jis tik nurodo, kad estetika yra sava¬rankiškas mokslas, turįs savitą objektą. O šis objektas yra viskas, kam priskiriama estetinė vertė. Estetikos sričiai priklauso visų pirma meno kūriniai, nes žmogaus padirbtų daiktų meniškumas reiškia ne ką kita, kaip estetinę jų vertę. Bet estetinę vertę gali turėti ir visokie gamtos reiškiniai: peizažas, saulėlydis, žmogaus išvaizda, gyvulių lytys, drugių ir gėlių spalvingumas. Tai, kuo reiškiasi estetinė objektų vertė,- vis tiek ar tai būtų meno kūriniai, ar gamtos reiškiniai,- paprastai mes vadina¬me grožiu. Dėl to estetiką galima apibrėžti ir kaip grožio teoriją. Šiuo atveju žodis grožis suprantamas plačiausiąja prasme, kuri sutampa su este¬tine vertybe (estetiškumu) ir turi būti skiriama nuo siauresnės šio ter¬mino reikšmės, žyminčios tik tam tikrą estetinių vertybių rūšį. Pavyzdžiui, karikatūra gali būti meninio pobūdžio, nors ji ir iškreipia žmogaus iš¬vaizdą, išryškindama kaip tik tai, kas joje negražu. Taip pat ir paveikslo estetinė vertė nemažėja dėl to, kad jis vaizduoja negražų arba net bjaurų žmogų. Taigi galima sakyti: estetikos savarankiškumas remiasi tuo, kad grožis (plačiausiąja prasme) yra savita vertybė, kuri iš esmės skiriasi nuo visų kitų vertybių, sąlygojančių žmogaus kultūrinį gyvenimą bei veiklą - ekonominių, dorovinių (gėrio), teorinių (tiesos). Koks yra grožio savitumas, turi išaiškinti estetinių reiškinių analizė. Vieną jo esminę ypatybę rodo pats terminas „estetika“; jis yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 1) tai, kas priklauso juntamų daiktų sričiai; 2) mokslą, tyrinėjantį šią sri¬tį.
Vardas: Jolanta
Darbo pavadinimas: Estetikos darbas
Kategorija: Etika
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Referato dalykas: Etikos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 18 kB
Bylos pavadinimas: estetikos_darbas.zip
estetikos_darbas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: grožis, suvokimas, alaus analize, estetika, kas yra grozis, grozio esme, estetine.

Paieška


bottom