top


Konspektai.com > Ekonomika > Administracinių įgūdžių lavinimo praktika”725 limited” įmonėje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinių įgūdžių lavinimo praktika”725 limited” įmonėje. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 41 puslapis, 517kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. “725 limited” įmonės įkūrimas ir veikla. Įmonės strateginis veiklos planas. Įstaigos struktūra, valdymo schema, darbuotojų pareigos. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Įmonės kontrolės formų ir priemonių analizė. „725 limited“ įmonės komunikacinių priemonių analizė. Personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos analizė. „725 limited” įmonės personalo paieškos, atrankos, samdos ir atleidimo priemonių analizė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo sistema. Personalo motyvavimo ir adaptavimo sistemos analizė. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. 1 priedas. "725 limited" 5mon4s darbo sutartis. 2 priedas. Interviu forma. 3 priedas. Banko duomenų forma. 4 priedas. Forma įrodanti darbuotojopateiktus duomenis. 5 priedas. Atostogų ir atleidomo prašymo forma. 6 priedas. Rekomendacijų užklausos forma. 7 priedas. Darbo skelbimo pavyzdys. 8 priedas. Apmokymų pavyzdys. 9 priedas. Apmokymų testo pavyzdys. 10 priedas. Apmokymų testo pavyzdys. 11 priedas. Praktikos darbo vertinimas. Turbūt niekas neabejoja, kad šiandieniniame mųsų pasaulyje įmonės ir įstaigos vaidina esminį vaidmenį, kuris nulemia kiekvieno žmogaus dalelę gyvenimo. Lygiai tokį patį vaidmenį įmonėje turi ir administratoriai, kurie kaip žinia planuoja ir koordinuoja administracinę ūkinę veiklą, organizuoją įmonės darbą, tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją, kontroliuoją vodovo perduotus nurodymus, organizuoja įmonės susitikimus ir pateikia įnformaciją apie įmonės veiklą. Adminstracinių įgudžių lavinimo praktika atlikta Jungtinės karalystės įmonėje „725 Limited“, administratorės pareiguose, nuo 2014-04-07 iki 2014-07-07. Savo praktinėje ataskaitoje stengiuosi kuo aiškiau aprašyti „725 Limited“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgudžius. Tai darysiu remdamasi savo praktikos patirtimi, studijuotų dalykų pagrindų supratimu, įgytų studijuojant įstaigų ir įmonių administravimą, bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė. 2006 m. įkurta įmonė dirba ne tik kaip įdarbinimo agentūra, bet ir kaip pagalbininkė kitoms įmonėms bei samdomiems darbuotojams. Agentūra siūlo nuolatinius ir laikinus įdarbinimo sprendimus žmonėms, kuriems sunkiau susirasti darbo vietą be įmonės pagalbos. Įmonės buveinėi įsikūrus: 193B Parrock Street, Gravesend, Kent, DA12 1EW. Praktikos tikslas. • Praktikos metu įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias; • Susipažinti su: • Konkrečia įmonės veikla; • Organizacine valdymo struktūra; • Pareiginių nuostatų ir darbo vietų aprašymu bei rengimo tvarka; • Personalo dokumentacija; • Darbuotojų duomenų banko kaupimu; • Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Praktikos uždaviniai: • Išanalizuoti įmonės strateginį veiklos planą. • Išanalizuoti įmonės organizacinę valdymo struktūrą. • Išsiaiškinti pareiginių nuostatų rengimo tvarką. • Išanalizuoti įmonėje taikomas kontrolės formas ir priemones. • Išanalizuoti įmonėje naudojamas komunikacijos priemones. • Išanalizuoti personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarką. • Išanalizuoti darbuotojų atranka, samda, atleidimu. • Išanalizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo, mokymo sistemą. • Išanalizuoti personalo motyvavimo ir adaptavimo sistemas. Darbo ogjektas: “725 Limited” įmonė įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje, Gravesend’e. Darbo metodai. Tksliai aprašyti ir analizuoti praktikoje gautas žinias ir patirtį. Organizacijos, kurioje atlikta praktika, aprašymas. Pateikti išsamias lenteles, grafikus, paveikslėlius ir kitus reikiamus priedus.
Vardas: Sandra
Darbo pavadinimas: Administracinių įgūdžių lavinimo praktika”725 limited” įmonėje
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 41 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 517 kB
Bylos pavadinimas: praktikos_ataskaita_anglijos.zip
praktikos_ataskaita_anglijos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones strateginis planas, interviu, dokumentu valdymo sistemos, administratorės praktika, kontroles vertinimas, valdymo lygiai, imones aprašymas, imones kontroles sistema, imones veiklos aprasymas, įmonės kurimas, teo imones veiklos analize.

Paieška


bottom