top


Konspektai.com > Teisė > BT konspektas labai geras
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

BT konspektas labai geras. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 133 puslapiai, 280kB)
Darbe esantys žodžiai: Skyrius. Bendr nuostatos. Baužiamasis įstatymas ir jo galiojimas. 1tema. Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamosios teisės kaip teisės šakos sąvoka. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodai. Baudžiamosios teisės sistema baudžiamosios teisės uždaviniai baudžiamosios teisės specialieji principai (nullum crimen sine lege nullum poena sine lege, nullum crimen sine culpa, ultima ratio, non bis in idem ir kt.). Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis (tarptautinė, civilinė, administracinė, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo) ir disciplinomis (kriminoligija, kriminalistika). Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės mokslo dalykas ir tyrimo metodai. Baudžiamosios teisės mokyklos. Antropologinė kryptis. 2 tema. Baudžiamasis įstatymas. Baudžiamojo įstatymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucija ir lietuvos baudžiamieji įstatymai. Tarptautinės sutartys ir lietuvos baudžiamieji įstatymai. Baudžiamųjų įstatymų vystymasis lietuvoje po 1990 metų. Lietuvos respublikos naujasis baudžiamasis kodeksas ir jo struktūra. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio struktūra. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Naujojo ir 1961 m. Lietuvos baudžiamųjų kodeksų struktūriniai skirtumai. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas, aiškinimų rūšys. Lietuvos respublikos aukščiausiojo.teismo vaidmuo aiškinant baudžiamuosius įstatymus. Įstatymų spragos ir analogija. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike. Baudžiamųjų įstatymų priėmimas, paskelbimas ir įsigaliojimas. Baudžiamųjų įstatymų įsigaliojimas ir taikymas. Pagrindinis baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike principas.
Vardas: Ksistof
Darbo pavadinimas: BT konspektas labai geras
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 133 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 280 kB
Bylos pavadinimas: bt_konspekt_geras.zip
bt_konspekt_geras.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: savoka funkcijos sistema, konstitucija, eismo samprata, baudziamojo proceso teise, baudžiamojo proceso principai, baudziamojo istatymo savoka pagrindiniai bruoza, bt konspektas geras.

Paieška


bottom