top


Konspektai.com > Sauga > Civilinė sauga įvadinė instrukcija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinė sauga įvadinė instrukcija. Konspektas

(Sauga. Konspektas, 9 puslapiai, 18kB)
Darbe esantys žodžiai: Civilinės saugos įvadinė instrukcija. I. Bendroji dalis. II. Pagrindinės sąvokos. III. Ekstremalios situacijos. IV. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Oro pavojus! Tai signalas apie tiesioginę priešo aviacijos užpuolimo grėsmę. VI. Gyventojų apsaugos priemonės. Pavyzdys. VII. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. 1.1 Gaisras. 1.2 Cheminė avarija. 1.3 Radioaktyvus užteršimas. 1.4 Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. 1.5 Žemės drebėjimas. 1.6 Kitos ekstremalios situacijos. VII. Evakuacijos tvarka. Civilinės saugos valdymas įmonėje. X. Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. V. Civilinės saugos signalai. Dėmesio visiems! Radiacinis pavojus! Cheminis pavojus! Uragano pavojus! Potvynio pavojus! Katastrofinis užtvindymas! Oro pavojaus atšaukimas! Įvadinis instruktavimas - pirminis minimalus civilinės saugos žinių suteikimas kiekvienam darbuotojui, priimant jį į darbą. Civilinės saugos priemonės yra privalomos visoms valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, visiems ūkio subjektams bei visuomeninėms organizacijoms ir visiems gyventojams. Civilinės saugos organizavimo pagrindas - Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymas. Civilinė sauga - tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.
Vardas: Virginija
Darbo pavadinimas: Civilinė sauga įvadinė instrukcija
Kategorija: Sauga
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 9 [?]
Konspekto dalykas: Saugos konspektas
Parsisiųsta: 32 kartus.
Archyvo dydis: 18 kB
Bylos pavadinimas: civiline_sauga_ivadine_instrukcija.zip
civiline_sauga_ivadine_instrukcija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

8
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gamtin, civilines sauga, civilinės saugos signalai, galimos ekstremalios situacijos, gaisras, ekstremalios situacijos valdymas, ekstremalios situacijos, civiline teise bendroji dalis, konspektai civiline sauga ivadine instrukcija, civilines saugos įvadinė instrukcija, civilinės saugos įvadinė instrukcija pavizdys, įvadinė civilinės saugos instrukcija m, civilinės saugos įvadine instrukcija m, darbuotoju sauga sveikata, savivaldos teise, darbu sauga, įvadinis civilinės saugos instruktavimas, darbo ir civiline sauga imoneje, ekstremalio situacijos transporte, civilinės saugos ivadinė instrukcija, zmoniu sauga, civilinė sauga konspektai, bendroji civilinė saugos instrukcija, civilines saugos ivadine instrukcija, savivaldos, ekstremali situacija, ivadinė civilinės saugos instrukcija, civilinės saugos įvadinė instrukcija.

Paieška


bottom