top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinių institutų konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinių institutų konspektas. Konspektas

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
(Teisė. Konspektas, 32 puslapiai, 97kB)
Darbe esantys žodžiai: Konstitucijos raidė ir dvasia, konstitucijoje įtvirtinto eksplicitinio ir implicitinio reguliavimo samprata. Konstitucijos keitimo probleminiai aspektai. Konstitucijos ir europos sąjungos teisės santykio problemos. Konstitucinių įstatymų samprata konstitucinėje jurisprudencijoje; šios sampratos pokyčiai. Seimo rinkimų konstituciniai principai, jų samprata. Seimo rinkimų principai, įtvirtinti seimo rinkimų įstatyme; seimo rinkimų įstatyme įtvirtintų principų santykis su konstituciniais rinkimų principais. Seimo konstituciniai įgaliojimai ir įstatyminiai įgaliojimai. Įstatyminių įgaliojimų ribos valstybės valdžių atskyrimo principo kontekste. Konstitucinės nuostatos „nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei“ sampratos probleminiai aspektai. Konstitucinės nuostatos „nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį“ sampratos probleminiai aspektai. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata; siūlymai įtvirtinti imperatyvų seimo nario mandatą ir jų vertinimas visuminio konstitucinio reguliavimo kontekste. Konstitucinio draudimo seimo nariui gauti kitą atlyginimą, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą, sampratos probleminiai aspektai. Konstitucinio draudimo seimo nariui dirbti kitą darbą, užimti kitas pareigas, sampratos probleminiai aspektai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai, jų turinys. Seimo laikinųjų tyrimo komisijų (sltk) veiklos teisinio reguliavimo problemos. Seimo įgaliojimai vyriausybės formavimo procese. Respublikos prezidento pareiga teikti seimui „ankstesnio“ ministro pirmininko kandidatūrą išrinkus respublikos prezidentą. Vyriausybės veiklos parlamentinės kontrolės problemos. Respublikos prezidento konstituciniai įgaliojimai ir įstatyminiai įgaliojimai; respublikos prezidento įstatyminių įgaliojimų ribų problemos valstybės valdžių atskyrimo principo kontekste. Konstitucinių reikalavimų asmeniui, kuris gali būti renkamas respublikos prezidentu, sampratos probleminiai aspektai. Respublikos prezidento ir vyriausybės teisiniai santykiai. Atsakomybės už respublikos prezidento išleistus dekretus konstituciniai pagrindai, jų interpretavimo probleminiai aspektai. Respublikos prezidento pareigos būti visiems lygiai teisingu konstitucinė samprata. Prezidento pašalinimo iš pareigų apkaltos proceso tvarka teisinio reguliavimo problemos. Vyriausybės konstituciniai įgaliojimai ir įgaliojimai, nustatyti įstatymuose. Vyriausybės. Įstatyminių įgaliojimų ribos valstybės valdžių atskyrimo principo kontekste. Sąvokos „vyriausybės aktai“ samprata:vyriausybės aktų rūšys, jų priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, kaip vyriausybės veiklos formų, teisinis reglamentavimas. Vyriausybės atsistatydinimo konstituciniai pagrindai, jų interpretavimo probleminiai aspektai. Interpeliacijos ministrui pirmininkui ir ministrui teisinis reguliavimas. Sąvokos „vyriausybės įstaigos“ konstitucinė samprata, šių įstaigų įgaliojimų ribos. Nepriklausomumo konstituciniai pagrindai, jų samprata konstitucinėje jurisprudencijoje. Teismų savivalda kaip vienas iš teismų nepriklausomumo konstitucinių pagrindų; teismų savivaldos ribos. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant teisėjų korpusą; šių įgaliojimų interpretavimo probleminiai aspektai. Konstitucijoje numatytos specialios teisėjų institucijos statusas, šios institucijos įgaliojimai, jos priimamų sprendimų teisinės pasekmės. Teisėjų įgaliojimų trukmė, įgaliojimų pasibaigimo konstituciniai pagrindai, jų interpretavimo problemos. Asmens konstitucinio statuso samprata. Žmogaus teisė į gyvybę, šios teisės turinys ir interpretavimo problemos. Asmens konstitucinės teisės į privatumą samprata konstitucinėje jurisprudencijoje. Žmogaus konstitucinė teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Konstitucinė teisė į teisminę gynybą; teisės į teisingą teisinį procesą konstitucinė samprata.
Vardas: Lina
Darbo pavadinimas: Konstitucinių institutų konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 32 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 97 kB
Bylos pavadinimas: konstituciniu_institutu.zip
konstituciniu_institutu.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apkaltos rusys, europos sajungos teise konstitucine, konstituciniai teisiniai santykiai, bausmės.

Paieška


bottom