top


Konspektai.com > Vadyba > Investicijų efektyvumo ir rizikos vertinimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Investicijų efektyvumo ir rizikos vertinimas. Kursinis

(Vadyba. Kursinis, 13 puslapių, 86kB)
Darbe esantys žodžiai: Įmonės charakteristika. Bendri duomenys apie įmonę. Įmonės organizacinė struktūra. Gamybinė ir pardavimų veikla. Konkurencinė situacija rinkoje. Investicinis projektas. Projekto atsiradimo prielaidos ir pagrindinė idėja. Projekto finansavimas. Laukiami rezultatai – pardavimų ir sąnaudų prognozės. Finansinių ataskaitų prognozės. Investicinio projekto vertinimas. Esamosios vertės metodas. Rentabilumo indekso metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo nustatymo metodas. Projekto balansas. Investicinio projekto rizikos įvertinimas. Išvados. ĮVADAS. Investicijos – yra viena iš priemonių įmonei išlikti rinkoje konkurencingai, prisitaikyti ne tik prie besikeičiančių gamybos technologijų, bet ir naujų poreikių rinkoje. Sėkmingas investavimo procesas gali užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, duoti pelno ir atvirkščiai, netinkamai valdant investicijas, neapskaičiuojant ir neįvertinant įvairių veiksmų, galima susilaukti nuostolių. Bet kuris projekto darbas yra susijęs su didesne ar mažesne rizika. Pagrindinė problema, su kuria susiduria įmonės spręsdamos su investicijomis susijusius klausimus, yra optimaliausios investicijos bei jų vertinimo metodų pasirinkimas. Siekiant įvertinti ar investicijai reikalingos lėšos ateityje bus padengtos iš gaunama nauda, rengiami investiciniai projektai. Šio darbo objektas – planuojamos AB „X“, užsiimančios kartono gaminių gamyba, investicijos į gamybos pajėgumų didinimą ir modernizavimą. Darbo tikslas – įvertinti investicijos efektyvumą bei išanalizuoti galimą riziką. Darbo uždaviniai. - pateikti trumpą įmonės veiklos, jos padėties rinkoje charakteristiką. - pagrįsti investicinį projekto reikalingumą ir jį detalizuoti. - atlikti įmonės veiklos prognozę, patiekiant pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas investiciniam periodui. - įvertinti investicinio projekto efektyvumą pasirinktais metodais. - išanalizuoti rizikos veiksnius ir jų įtaką projekto efektyvumui. IŠVADOS. Atlikus investicinio projekto gamybinės bazės modernizavimui ir išplėtimui nustatyta, kad rezultatyvus investavimo procesas gali užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą ateityje, duoti daugiau pelno bei padidinti bendrovės konkurencingumą rinkoje. Projekto esmė: imama 1 mln. Lt paskola iš banko, 5 metų periodui, paskolos mokėjimai atidedami 1 metams, palūkanų norma – 10 proc. Mokėjimai atliekami ketvirčiais. Paskola naudojama gamybinių pajėgumų didinimui ir senų įrengimų modernizavimui. Laukiama, kad investicijos leis padidinti įmonės grynąjį pelną, per pardavimų didėjimą ir kaštų mažėjimą. Paskola: AB „X“ bankas suteikia 1 mln. Lt paskolą 2007 m. pradžioje, paskolą pradedant išmokėti 2008 metais, baigiant mokėjimus – 2012 metais. Viso pagal grafiką bankui įmonė sumokėtų 1,36 mln. Lt. Grynasis pelnas: remiantis prognozuojamais rodikliais, nustatyta, jog pirmaisiais ir antraisiais projekto metais grynasis pelningumas sieks 7 proc., tolesniais metais grynasis pelningumas kasmet turėtų didėti 1 procentiniu punktu.
Vardas: Indre
Darbo pavadinimas: Investicijų efektyvumo ir rizikos vertinimas
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 13 [?]
Kursinio dalykas: Vadybos kursinis
Parsisiųsta: 41 kartą.
Archyvo dydis: 86 kB
Bylos pavadinimas: investiciju_efektyvumo_ir_rizikos_vertinimas.zip
investiciju_efektyvumo_ir_rizikos_vertinimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apie ivertinima, gamybines imones veiklos, darbo įvertinimas, projektai, imones veiklos finansavimas, įmonės vertės nustatymo metodai, projekto ideja, darbo rodikliai, moderni įmonė, gamybos imones organizacine struktura, technologijų įtaka, imones balansas, gamybinės įmonės veiklos, vidine pelno norma, pelno ataskaita, investicijų efektyvumo vertinimas, investicinio projekto rizikos vertinimas, investavimo rizika, vidine imones struktura, investicijų efektyvumas unito, gamybos įmonės organizacinė struktūra, investiciju vadyba kursinis, gamybos vertinimas, investicijų efektyvumas, imones organizacine struktura, investicinis projektas, investicinio projekto efektyvumas, investicijos, imones charakteristika, swedbank, investicijų efektyvumo prognozavimas, balanso forma, akies sandara, investicijų projekto efektyvumo bei rizikos vertinimas.

Paieška


bottom