top


Konspektai.com > Lietuvių kalba > Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena. Referatas

(Lietuvių kalba. Referatas, 34 puslapiai, 75kB)
Darbe esantys žodžiai: VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS IDĖJOS IR ŠIANDIENA 2007 metais Klaipėdos jaunimo centras (direktorius A. Bagdonavičius) suorganizavo Klaipėdos miesto moksleivių rašinių konkursą, kurio rašinių tema ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena‘‘ ir pirmąją vietą laimėjo 10 d klasės mokinė G. Kaunaitė iš Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos, darbo vadov ėmokytoja I. Venckutė. Šiandien mažai jaunų žmonių susimąsto, kas padėjo išsaugoti lietuvybę, tautiškumą, tradicijas, lietuvių kalbą nuo senovės negandų ir likimo mestų iššūkių. Žinoma, kad istoriją kuria asmenybės, o vienas iš iškiliausių mūsų tautiškumo žadintojų, saugotojų ir skleidėjų yra vyskupas Motiejus Valančius, gyvenęs XIX amžiaus viduryje. Jo veikla išties plati – vyskupas buvo ir blaivybės idėjos pradininkas ir puoselėtojas, ir lietuviško rašto bei kalbos saugotojas, daug padėjęs knygnešiams, steigęs mokyklas. Kaip tikras žemaitis – atkaklus, drąsus – jis nepaisė draudimų, kuriuos įvedė carinė valdžia. M. Valančiaus pradėta veikla, skelbtos idėjos, aktualios ir šiandien, nes kiekviena visuomenė turi problemų, tačiau tokių tautinę sąmonę žadinančių asmenybių, deja, ne visada atsiranda… M. Valančius gimė 1801 metų vasario 16 dieną Kretingos rajone, Nasrėnų kaime. Įdomus ir, ko gero, simboliškas sutapimas yra tai, kad vyskupo gimimo data yra ir dabar reikšminga Lietuvai. Vasario 16 diena vėliau tapo lietuvybės, laisvos Lietuvos simboliu. Ir ne veltui – šis Dievo pasiųstas žmogus tapo lyg pranašu mūsų tautai sunkiais laikais. Jis Lietuvos istorijoje pasižymėjo švietėjiškomis ir dorovingomis savo idėjomis, kuriomis auklėjo tuometinę visuomenę, žadino užmigusią žmonių dvasią, kovojo prieš moralinį liaudies smukimą. Kaip teigia Vytautas Merkys, „Raštingo, šviesaus, morališkai tvirto ir religingo liaudies žmogaus ugdymas, jo visuomenės ir ūkinės iniciatyvos žadinimas buvo svarbiausias viso kunigo ir vyskupo Valančiaus gyvenimo rūpestis“. M. Valančius buvo gerbiamas, mylimas žmonių, artimas ir varganam kaimo darbininkui, ir mokslus baigusiam žmogui. Artimas jis buvo todėl, kad suprato tiek vienų, kitų bėdas. Šio žmogaus unikalumą pabrėžia dar ir tai, kad tapo pirmuoju vyskupu, kilusiu ne iš bajorijos, o iš valstiečių luomo, kai 1850 metais buvo paskirtas vadovauti Žemaičių vyskupystei. Ši asmenybė vykdė įvairias švietėjiškas misijas Lietuvoje, stengėsi iškelti kultūrinių vertybių reikšmę, ugdyti meilę gimtajai kalbai. Išprususio žmogaus idėja Motiejui Valančiui buvo ypač artima, nes tai jis stengėsi įvykdyti tuo metu labai drastiškomis priemonėmis. Jis liepė įkurti mokyklas prie bažnyčių, taip pat įsakė, kad vaikai, gaudami pirmąją Komuniją, turi mokėti skaityti. Kai po 1863 metų sukilimo buvo uždraustas lietuviškas raštas, vargo mokyklos ir sunkūs metai prie taip sunkiai gaunamų lietuviškų knygų leido lietuvių tautai atsitiesti ir išlikti. M. Valančius tuo sunkiu Lietuvai metu pats rašė lietuviškai, skatino tai daryti kitus, dalyvavo knygnešių veikloje – žodžiu darė viską, kas netiko carinei valdžiai. Už tai buvo ne kartą baustas. O kokią įtaką ne vienam vaikui, taip pat ir suaugusiam žmogui, darė jo “Palangos Juzė”, “Antanas Tretininkas”, “Vaikų knygelė”! Ši sudėtinga ir kartu aktyvi istorinė patirtis, kai sava kalba, kartu ir tauta, naikinama, ir ginama negailint jėgų, ypač įsirėžė į žmonių atmintį ir širdį. Todėl iki šių laikų yra saugoma tautiškumo idėja, lietuvių kalbos tradicijos. Dalyvavimas rašinių konkursuose, dailės parodose, koncertuose, skirtuose Lietuvai, skatina visuomenės vienybę ir patriotiškumą, atskleidžia žmonių norą šviestis, lavinti meno suvokimą, gilintis į mokslo paslaptis. O visa tai – juk Lietuvos ateitis… Šiuolaikinė Lietuva jau įstojo į NATO ir Europos Sąjungą, todėl turi parodyti savo galimybes, teikti visokeriopą naudą šioms tarptautinėms organizacijoms. Ir visada Lietuva parodys savo šalies pažangą, jei pirmenybę ir dėmesį visada skirs mokslui ir menui. Nes, kaip sako Levas Tolstojus „Mokslas ir menas stumia žmones į priekį ir sąlygoja nepaliaujamą tobulėjimą“. Manau, jei iš dangaus Motiejus Valančius mato Lietuvą, iškilius tautos žmones, jo širdis džiaugiasi, kad mūsų šalis laisva ir paties pagalba šviečiant, auklėjant tautą pasiteisino, liko pastebėta. Beje, Lietuva priklausydama šioms solidžioms organizacijoms, vienaip ar kitaip puoselėja ir M. Valančiaus idėjas, tęsia jo neeilinį darbą, netgi skleidžia vienybės, lietuvybės idėjas kitos šalyse. Tie, kurie išvyksta dirbti ir gyventi į užsienį, buriasi į lietuvių bendruomenes, kartu švenčia ir kalendorines, ir valstybines šventes, stengiasi išlaikyti tas tradicijas ir papročius, kuriuos vežėsi kaip dovanas į Londoną ar Berlyną. Svarbiausia, kad dauguma stengiasi kalbėti ir mokyti vaikus gimtosios kalbos. Iš lietuvių šeimų mūsų tradicijos sklinda į kitas, nelietuviškas, šeimas…Taip betarpiškai ir lyg tyčia neplanuojant, su viena iš unikaliausių Europos tautų supažindinama vis daugiau žmonių. Taigi kokią Lietuvą matys ir pažins pasaulis, priklauso tik nuo pačių lietuvių. M. Valančiaus idėjos, darbai turėtų paskatinti kiekvieną ginti ir saugoti tai, kas sava, unikalu… O saugoti reikia ne tik tai, kas yra šalia – turėtų rūpėti ir šiandienos, ir rytojaus kultūra. Kuo ilgiau Lietuva bendradarbiaus su užsienio šalimis ir įsilies į jų kultūrinę veiklą, tuo labiau bus gerbiama ir Europoje, ir pasaulyje. Taigi M. Valančiaus veiklą šiandien kiekvienas lietuvis gali plėsti ne tik savoje, bet ir svetimose šalyse.
Vardas: hjahjhj
Darbo pavadinimas: Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena
Kategorija: Lietuvių kalba
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Referato dalykas: Lietuvių kalbos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 75 kB
Bylos pavadinimas: ar_is_tiesu_musu_laiku.zip
ar_is_tiesu_musu_laiku.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom