top


Konspektai.com > Ekonomika > Verslo kurimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Verslo kurimas. Namų darbas

(Ekonomika. Namų darbas, 10 puslapių, 166kB)
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas: klasifikuoti ir palyginti įvairias verslo organizavimo formas bei gebėti organizuoti verslo kūrimą; ieškoti verslo informacijos, ją analizuoti bei interpretuoti. Uždaviniai: apibrėžti verslo, įmonės sąvoką, funkcijas, verslininkystės rūšis, verslo kūrimo būdus; skirstyti įmones pagal rūšis; lyginti atitinkamas įmonės rūšis; suvokti verslo kūrimo eigą; pildyti verslo kūrimo bei valdymo dokumentus. I. STEIGĖJAI 1. Jonas Jonaitis, a. k. 324548795231, gyv. jonava ir Betras petraitis, a. k. 215481632, gyv. kaunas(toliau – Steigėjai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį – UAB krabų sultys (toliau – Bendrovė) ir sudaro šią Bendrovės steigimo sutartį (toliau – Sutartis). II. STEIGIAMOS BENDROVĖS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ 2. Bendrovės pavadinimas – UAB krabų sultys. 3. Bendrovės buveinė – kampo27, Lietuvos Respublika. III. STEIGIAMOS BENDROVĖS ATSTOVAS, JO TEISĖS IR PAREIGOS 4. Steigimo metu Bendrovei atstovauja bet kuris Steigėjas arba paskirtas Bendrovės vadovas (toliau – Atstovas). 5. Atstovo pareigos: 1) atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke; 2) parengti Bendrovės įstatus; 3) atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus; 4) per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, bei su Bendrovės steigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu. 6. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu, nurodant, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai po Bendrovės įregistravimo, kai juos patvirtina vadovas, tampa Bendrovės sandoriais.
Vardas: Martynas
Darbo pavadinimas: Verslo kurimas
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 10 [?]
Namų darbo dalykas: Ekonomikos namų darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 166 kB
Bylos pavadinimas: verslo_kurimas.zip
verslo_kurimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: tirpalu luzio rodiklio, kelioniu agentura, konspektai kursinis luzio taskas, verslo kurimas, rinkos tyrimo analize, fizines gruntu savybes, projektu rasymas, biliuno, administracinė atsakomybė darbo srityje.

Paieška


bottom