top


Konspektai.com > Teisė > TEISĖS PRINCIPAI
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

TEISĖS PRINCIPAI. Referatas

(Teisė. Referatas, 11 puslapių, 25kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Teisės principų samprata: sąvokų konceptualizavimas. Teisės principų ir teisės normų panašumai ir skirtumai. Teisės principų klasifikacija. Pagrindiniai bendrieji teisės principai. Teisingumas. Sąžiningumas. Protingumas. Teisės principų reikšmė. Įšvados. Literatūra. Norint gerai išmanyti šiuolaikinę teisę, pirmiausia svarbu pažinti ir suprasti ant ko ji yra pastatyta. Todėl būtina susipažinti su teisės principais, kurie yra teisės sistemos pamatas, idėjos, kuriomis vystoma ir kuriama teisė. Teisės principų supratimas leidžia geriau vertinti ir susipažinti su teise, o jų analizė padeda suvokti teisės normas. Vadovaujantis teisiniais principais galima užpildyti teisinėje sistemoje esančias spragas, todėl ši tema yra pakankamai aktuali ne tik esamam ir busimam teisininkui, bet ir didžiajai daliai mūsų visuomenės. Rašto darbo tikslas yra, remiantis literatūra išanalizuoti ir aptarti teisės principus ir jų svarbą. Siekiant įgyvendinti tikslą, buvo iškelti tokie uždaviniai: 1. Išanalizuoti teisės principų sampratą, bei aptarti teisės principų ir teisinės normos skirtumus ir panašumus; 2. Aptarti teisės principų klasifikaciją; 3. Išanalizuoti bendruosius teisės principus: teisingumą, sąžiningumą, protingumą; 4. Aptarti teisės principų reikšmę. 1. TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA: SĄVOKŲ KONCEPTUALIZAVIMAS Norint geriau suprasti ir tinkamai išanalizuoti teisės principus, visų pirma būtina susipažinti su pačia teisės principų sąvoka. Literatūroje galima dažnai susidurti su tokiais terminais kaip norma arba nuostata, kurie vartojami kaip teisės principų sinonimai. Remiantis analizuota literatūra, galima teigti, kad toks savokų naudojimas nėra tikslus. Nuostata lietuvių kalbos žodyne apibūdinama kaip susidaręs nusistatymas vienodomis aplinkybėmis elgtis vienodai ar panašiai. Tuo tarpu teisės principai apibūdinami kaip kurios nors teorijos, mokslinės sistemos, politikos ir kt. pagrindas arba pradmuo. Taigi analizuojant šių dviejų sampratų skirtumus galima teigti, kad nuostata yra abstraktesnė sąvoka, kuri yra labiau orientuota į individo ar visuomenės elgesį, šiuo atveju apibūdina teisę kaip socialinį reiškinį, tuo tarpu principas apibrėžia tam tikrą tvarką. Taigi, jei remtumėmes literatūra, tai teisės nuostatos turėtų būti vertinamos kaip aiškinimo objektas, kurio rezultatas – teisės principai. Svarbus kriterijus yra ir tekstas, kuris skiria nuostatas nuo principų. Teisės principus racionaliau būtų vadinti pamatiniais teisės dėsniais, nes teisės principas iš esmės yra visos teisės, ant kurios pastatyta visuomenė, pamatas. Apibendrinant galima teigti, kad teisės normos kyla iš teisės principų ir yra būtent jais grindžiamos. 1.1 Teisės principų ir teisės normų panašumai ir skirtumai Norint toliau nagrinėti teisės principus būtina aptarti teisės principų ir normų, požymius, kad būtų galima galutinai padaryti išvadą, kuo šios sąvokos skiriasi ir kodėl nederėtų, ju laikyti sinonimais. Panašumai: 1. Visuomenė negali egzistuoti be teisės, todėl teisė yra visuomeninis reiškinys. Taigi, teisės principai ir normos yra socialinio pobūdžio elgesio standartai ir šiuo požiūri jie nesiskiria. 2. Abu nagrinėjami reiškiniai yra tam tikri elgesio modeliai, kurie nurodo kaip vienaip ar kitaip reikia elgtis. Todėl remiantis šiuo požiūriu, galima teigti, kad teisės principai ir normos yra elgesio standartai, bet ne pats faktinis elgesys. Taigi, jie yra norminio pobūdžio. 3. Teisės principai ir normos visuotinai privalomi. Kitaip tariant, visuomenės moralinis įsipareigojimas, valstybės prievarta, formalūs teisėkūros reikalavimai teisės principus ir normas padaro privalomais. 4. teisės principai ir normos – bendrojo pobūdžio standartai, o bendrumas yra būtinas teisės požymis, nes teisė visos visuomenės reiškinys. Nors jei remtumėmės A. Vaišvila, tai nuostatos, kurios yra išreikštos teisės tekstuose gali būti ir individualios. 5. Teisės principai ir normos – tai organiška sąsaja. Jei teisės normos ir principai tarpusavyje susiję, jie papildo vienas kitą, bei garantuoja vienas kito egzistavimą. 6. Teisės normos ir principai visada yra vieši, nes teisė negali būti slapta, ji turi būti visiems prieinama, nors tai negarantuoja jos aiškumo.
Vardas: Katažyna
Darbo pavadinimas: TEISĖS PRINCIPAI
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 11 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 25 kB
Bylos pavadinimas: teises_principai.zip
teises_principai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom