top


Konspektai.com > Kita > Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Prezentacija

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
(Kita. Prezentacija, 12 skaidrių, 32kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Sprogimai, jų priežastys ir padariniai. Sprogimo (smūgio) banga ir jos parametrai. Sprogimo bangos poveikis. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. Elektromagnetinis spinduliavimas ir apsauga nuo jo. Išvados. Naudota literatūra. Žmonija per tūkstančius karų sukūrė labai daug įvairių priemonių bei prietaisų priešams naikinti ar kitaip jiems pakenkti. Juos vadiname ginklais. Jie būna dvejopi: tai naikinimo priemonės bei jų gabenimo iki tikslo priemonės. Pagal naikinimo pobūdį skiriami įprastiniai, įprastiniai padidinto galingumo bei masinio naikinimo ginklai. Pastaraisiais tradiciškai vadinami cheminiai, biologiniai ir branduoliniai ginklai. Padegamieji šaudmenys ir mišiniai naudojami priešo karių ir ugnies priemonių, esančių atviroje vietovėje ir ilgalaikiuose ugnies bei kituose fortifikaciniuose statiniuose, tai pat jo ginkluotės, technikos ir kitų objektų pažeidimui. Darbo tikslas: išsiaiškinti apsaugą nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Darbo uždaviniai: • sužinoti, kokia yra apsauga nuo mechaninio poveikio; • sužinoti apsaugos nuo padegamojo ginklo būdus ir priemones; • nustatyti, kokia yra apsauga nuo elektromagnetinio poveikio. 1. APSAUGA NUO MECHANINIO POVEIKIO Mechaninis naikinamųjų veiksnių poveikis yra toks: slėgis, spūdis, smūgis, svaidymas ir kt. Mechaninis poveikis pasireiškia ir lekiančių skeveldrų, gatavų naikinančių elementų (šratų, strėlių, adatėlių), griūvančių pastatų, statinių ir medžių nuolaužų, kovos technikos, pavyzdžiui, tanko važiuoklės, smūgiais ir kt. 1.1 Sprogimai, jų priežastys ir padariniai Sprogimas - labai greitas didelio energijos kiekio išsiskyrimas ribotame medžiagos tūryje dėl medžiagos fizikinių arba cheminių kitimų. Sprogusi kieta arba skysta sprogstamoji medžiaga (SM) virsta labai suslėgtomis įkaitusiomis dujomis. Šios dujos staigiai plečiasi. Taip susidaro sprogio banga, kuri kartu su sprogusio šaudmens skeveldromis arba lekiančiais sprogimo produktais mechaniškai veikia (griauna, slegia, svaido) įvairius objektus. Sprogimą sukelia: cheminė (sprogstamųjų medžiagų, oro ir dujų mišinių – benzino garų, gamtinių dujų ir kt.), branduolinė (branduolinių užtaisų), elektromagnetinė (kibirkšties išlydžio, lazerio spindulio), mechaninė (meteoritų, krintančių lėktuvų, transporto priemonių susidūrimo), šiluminė (įvairių šildymo aparatų, katilinių sprogimo) ir kt. energija. Cheminė energija naudojama įprastiniuose šaudmenyse, branduolinė – branduoliniuose. Sprogus SM (įvykus branduoliniam sprogimui), sprogimo poveikį lemia sprogimo (smūgio) banga, kuri žaloja žmones, griauna pastatus, statinius, įrenginius, kelia gaisrus; sugriovus pavojingus objektus, gali išsilieti SVNM, išsiveržti į aplinką RM, gali būti sugriauta hidroelektrinės užtvanka ir pan. Pavojingų objektų sąraše svarbią vietą užima magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai. 1989m. Baškirijoje iš magistralinio naftos produktų vamzdyno nutekėjo ir susikaupė dauboje (netoli nuo geležinkelio pylimo) degiosios dujos. Joms sprogus, buvo sudaužyti du traukiniai, žuvo 575 ir buvo sužeisti 623 žmonės. Sprogimas buvo 7-8 kt galingumo, kuris prilygsta mažo galingumo branduoliniam sprogimui.
Vardas: Laima
Darbo pavadinimas: Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio
Kategorija: Kita
Darbo tipas: Prezentacija
Skaidrių skaičius: 12
Mokslo dalykas: Kitos prezentacija
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 32 kB
Bylos pavadinimas: apsauga_nuo.zip
apsauga_nuo.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom