top


Konspektai.com > Teisė > Teisės teorijos paskaitų konspektai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės teorijos paskaitų konspektai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 108 puslapiai, 209kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisės teorija kaip mokslas. P.leonas. Kantas. Socialinės teisės. Sistema. Teisinių normų. Galimybės. Visuomeninis reiškinys. Šopenhaueris. L. Tolstojus. V. Solovjovas. M. A. Bakuninas. M. Štirneris. Dž. Austinas, k. Bergbomas, g. V. Šeršenevičius. Ogiustas kontas. H. L. A. Hartas. H. Kelzenas. K. Marksas, f. Engelsas. Demokrito, sokrato, platono, aristotelio, cicerono. Gajus. Paulius. T. Akvinietis. Monteskjė, hobsas, dž. Lokas, ž. Ž. Ruso. L. Petražickio. E. Erlichas, r. Paundas, holmsas. Kas yra teisė, bet kaip teisė veikia realiai. E. Erlichas. R.dworkin. Fon hajekas. Savinji, puchta. Leonas diugi. Teisės esmės. Teisė - tai normose įtvirtintas teisingumas, kurio tikslas - realizuoti visuomenės kompromisą. Teisės sampratą. V. S. Nersesiancu. F. Von hayek. S. S. Aleksejevo. Taigi kalbant apie teisę, kaip visuomeninį reiškinį, reikia suvokti, kad jos pagrindas arba turinys - socialinės teisės (žmogaus teisės) arba teisingumas, kuris įtvirtintas. Normose, ir kuris praktikoje reiškiasi kaip asmens subjektinių teisių ir teisinių pareigų vienovė. H. Kelzenas. Normose įtvirtintą teisingumą, kurio tikslas - realizuoti visuomenės kompromisą ir visuomeninę tvarką. V. Nersesianc. Teisėkūra – tai kompetetingų valstybės institucijų (organų) ar visuomenės (referendumo atveju) veikla, rengiant, priimant ir išleidžiant teisės norminius aktus, išreiškiančius (įtvirtinančius, pakeičiančius ar panaikinančius) teisės normas. Susiformuoti. F. Von hayek. Privalo. Konstitucijos 1 straipsnio nuostata "lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika" gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę. Teisės aiškinimo samprata ir jo stadijos. Teisės aiškinimo priežastys. Teisės normų aiškinimo būdai. Teisės normų aiškinimo rūšys. Teisės aiškinimo aktai. Teisės normų aiškinimas – tai teisės subjektų veikla, kuria siekiama atskleisti, nustatyti teisės normų prasmę. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės aiškinimo (arba interpretaciniai) aktai. Pozityviosios teisės spraga. Norminio-teisinio reguliavimo spraga. Įstatymo spraga. Pozityviosios teisės arba teisės normos spraga yra teisės normos, būtinos reguliuoti soc. Santykiams, esantiems teisinio reguliavimo sferoje, nebuvimas. Taikymas. Naudojimasis teise. Vykdymas. Laikymasis. Teisės taikymas. Teisės taikymo aktai. Teisės taikymo aktų rūšys. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisinis reguliavimas yra visuomeninių santykių sutvarkymas bei sureguliavimas teisinių priemonių pagalba. Santykiai, o tik turintys tam tikrus specifinius požymius. Visuomeninė tvarka. Privalomumo saltiniai. Į teisinio reguliavimo sferą patenka. Šios trys grupės sudaro teisinio reguliavimo dalyką. Reguliavimo sfera gali kisti priklausomai nuo įvairių tam tikrų veiksnių ar aplinkybių. 2 straipsnis. Lietuvos respublikos konstitucijos 150 straipsnio papildymas. 150 straipsnis. C) tarptautinės sutartys. Konstitucinio teismo nutarimai. Poįstatyminiai norminiai aktai. Teisinio santykio samprata, požymiai. Teisinio santykio turinys ir forma. Teisinio santykio objektas. Objektas. Teisinio santykio subjektas. Veiksnumas. Bendrieji. Konkretūs. Jų požymiai. Veikos. Nusikaltimai. Teisiniai įvykiai. Teisinių faktų sudėtis. Sudėtingas faktas. - t. Faktų reikšmė. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas. Tp samprata. Tp sudėtis. Tp rūšys. Tp problemos. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimas - tai asmens ar organizacijos neteisėta kalta veika, kuria padaroma žala visuomenei ar atskiriems jos nariams. Teisės pažeidimo elementai. Priežastinio ryšio teorijos. 12 straipsnis. Tarpt.teisėje teisės pažeidimas suprantamas kaip veika, pasireiškianti veiksmais ar neveikimu, pagal tarp.teisę priskiriama konkrečiai valstybei. Tarptautiniai nusikaltimai. + teisinės atsakomybės (ta) samprata. Prospektyvinė (pozityvi). Retrospektyvinė (negatyvi). Faktinių ta pgrindu yra teisės pažeidimas. Jei yra visi teisės pažeidimo sudėties elementai, asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn. Valstybės prievartos priemonės. Teisės taikymo pagrindai. Teisinė atsakomybė yra skirstoma. Administracinė. Teisės (normų+principų) sistema. Teisės sistemos samprata. Jos struktūriniai elementai. Materialinė ir procesinė teisė. Teisės reguliavimo dalykas ir metodas - pagrindai skirstyti teisę į šakas. Teisės sistemos ir teisės norminių aktų sistemos santykis. Pagrindinės teisės šakos. Viešoji ir privati teisė. Teisės sistemos samprata. Jos struktūriniai elementai. Materialinė ir procesinė teisė. Teisės reguliavimo dalykas ir metodas - pagrindai skirstyti teisę į šakas. Imperatyvinis. Dispozityvinis. Teisės sistemos ir teisės norminių aktų sistemos santykis. Pagrindinės teisės šakos. Viešoji ir privati teisė.
Vardas: Sandra
Darbo pavadinimas: Teisės teorijos paskaitų konspektai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 108 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 209 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorijos_paskaitu.zip
teises_teorijos_paskaitu.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom