top


Konspektai.com > Teisė > Muitinės darbo technologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Muitinės darbo technologija. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 27 puslapiai, 98kB)
Darbe esantys žodžiai: Muitinės raida. Lr muitinės teisiniai pagrindai. Muitinės pareigūnai. Muitinės veiklos kryptys. Muitinės procedūros. Muitinių procedūrų esmė. Išleidimas laisvai cirkuliuoti (importas vidaus vartojimui). Muitinis tranzitas. Muitinis sandėliavimas. Laikinasis įvežimas perdirbti. Muitinės prižiūrimas perdirbimas. Laikinasis prekių įvežimas. Laikinasis išvežimas perdirbti. Laikinasis prekių išvežimas. Negrąžinamas eksportas. Supaprastintų muitinės procedūrų taikymas. Supaprastintų procedūrų taikymas. Supaprastinto deklaravimo procedūra. Procedūra, įforminama asmens pageidaujamoje vietoje. Supaprastintos muitinio tranzito procedūros. Teisė naudotis bendrąja garantija. Teisė naudotis specialios formos krovimo sąrašais. Teisė naudotis specialiomis plombomis. Teisė naudotis atleidimu nuo prievolės laikytis nustatyto maršruto. Teisė naudotis įgalioto siuntėjo statusu. Teisė naudotis įgalioto gavėjo statusu. Leidimo taikyti supaprastintas procedūras gavimo tvarka. Šengeno sutartis. Šengeno sutarties esmė. Šengeno acquis. Šengeno aquis galiojimas. Svarbi informacija keliaujantiems. Muitinė – valstybės institucija, atsakinga už muitų ir kai kuriais atvejais kitų pasienyje mokamų mokesčių (pavyzdžiui, PVM, akcizų) rinkimą valstybėje bei už krovinių, įvežamų į valstybę, kontrolę (tikrinimą).Jei pagal tarptautinius arba nacionalinius teisės aktus kai kurių prekių įvežimas į šalį yra ribojamas arba draudžiamas, šią kontrolę taip pat dažniausiai užtikrina muitinė.Muitinė iš esmės skiriasi nuo kitų pasienio tarnybų, kurios užtikrina asmenų vykimo per sieną kontrolę (imigracijos arba sienos apsaugos tarnybos).Tarptautinė muitininkų diena švenčiama sausio 26 d. (nuo 1983 m.). Lietuvos muitinės istorija prasideda jau XI–XIII a. ir yra glaudžiai susijusi su pačios Lietuvos valstybės raida. Susikūrus Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, aktyviau prekiauta su Europos valstybėmis, prie sienos pamažu kūrėsi muitinės, pradėtas rinkti muito mokestis iš per sieną vykstančių pirklių. XV a. pirmojoje pusėje Vytautas centralizavo muitinių valdymą. Muitinės Lietuvoje veikė iki XVII a., o 1795 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos imperijos, muitinės perėjo Rusijos žinion. Nuo tada muitinės Lietuvoje vadovavosi Rusijos muitinės įstatymais ir taip dirbo iki 1914 m. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mūsų šalyje buvusios muitinės atsidūrė už fronto linijos ir, praradusios galimybę vykdyti savo funkcijas, nustojo veikti. Lietuvos Respublikos muitinės įkūrimo diena laikoma 1919 m. gegužės 8 d., kai įsigaliojo Laikinieji muitinių įstatai. Pirmosios muitinės administracijos - Prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamento vadovu buvo Oskaras Baldamus. Pirmieji muitinės postai buvo įsteigti 1919 m. prie sienos su Vokietija - Virbalyje, Jurbarke, Tauragėje, Kretingoje, Naumiestyje, Naujamiestyje, Pilypave ir Račkuose. 1920 m. Lietuvos muitinėje dirbo apie 300 pareigūnų. 1940 m. Sovietų Sąjunga, okupavusi Lietuvą, Respublikos muitinę panaikino. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. spalio 9 d. buvo priimtas Laikinasis muitinės įstatymas. Nuo tada ir pradėjo veikti atkurta Lietuvos muitinė. 1990 m. spalio 11 d. buvo įsteigtas Muitinės departamentas. Pirmuoju Muitinės departamento direktoriumi buvo Valerijonas Valickas.
Vardas: gintare
Darbo pavadinimas: Muitinės darbo technologija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 27 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 98 kB
Bylos pavadinimas: muitines_kursinis.zip
muitines_kursinis.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom