top


Konspektai.com > Teisė > Konstitucinės teisės konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstitucinės teisės konspektas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 292 puslapiai, 615kB)
Darbe esantys žodžiai: Trumpas turinys. Tema. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslas. Tema. Konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės kontrolės modeliai. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Pilietybės institutas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės valdžios institucijų sistema. Rinkimų teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Teisminė valdžia konstitucinėje teisėje. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. 1. Konstitucinės Teisės Sąvokos Vartojimo Aspektai. Teisinėje literatūroje sąvoka "konstitucinė teisė" vartojama keliais aspektais: 1. kaip asmens subjektinę teisę, įtvirtintą konstitucijoje – pagrindiniame šalies įstatyme – tai suvokiama kaip teisinio santykio dalyvio galimą (leistiną) elgesį, t. y. jo galimybė vienaip ar kitaip elgtis. Subjektinės teisės turinį sudaro: a. galimybę elgtis taip, kaip numato teisės normos; b. galimybę reikalauti, kad kiti teisinio santykio dalyviai atliktų pareigą, c. galimybę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos apgintų subjektinę teisę (priverstų kitą teisinio santykio dalyvį atlikti pareigą). 2. kaip nacionalinės teisės sritį (t. y. šalyje galiojančios teisės normų sistemos) tam tikrą sritį. Tai suvokiama kaip tam tikroje šalyje galiojančių teisės normų, reguliuojančių tam tikrą visuomeninių santykių sritį, visuma. Reguliuoja santykius, susijusius su viešosios valdžios įgyvendinimu: 1) valstybės organizacija; 2) viešosios valdžios organizavimas ir jos įgyvendinimo pagrindai; 3)asmens ir valstybės svarbiausieji santykiai. 3. kaip vienas iš teisės mokslų (t. y. visumą mokslo žinių, teorijų, koncepcijų, mokymų), tiriantis: 1) KT normas; 2) jų įgyvendinimo praktiką, 3) konstitucinių teisinių idėjų pasaulį. 4. kaip mokymo (studijų) disciplina, t. y. specialų mokymo kursą dėstomą studentams teisininkams aukštojoje mokykloje. KT kaip studijų disciplina glaudžiai susijusi su KT mokslu, remiasi jo pasiekimais. Toks vienos sąvokos vartojimas įvairiais aspektais rodo, kad visi šie aspektai susiję, tačiau netapatūs. Konstitucinės teisės kaip objektyviosios teisės, t.y. kaip nacionalinės teisės srities terminas įvairiuose šalyse naudojamas ir suprantamas skirtingai, tai lėmė istorinės aplinkybės ir požiūrio į patį teisinį reiškinį ir kokia suteikiama tam teisinio reguliavimui reikšmė, todėl vienose šalyse dominuoja "valstybinės teisės" pavadinimas Vokietijoje, čia buvo akcentuojama valstybės raida, valstybės institutų, jų teisinio reguliavimo reikšmė,kitose pvz., JAV ir Prancūzijoje įsitvirtinusi "konstitucinės teisės" terminas, čia demokratinės jėgos, siekdamos permainų, rėmėsi Konstitucijos – pagrindinio šalies įstatymo, įtvirtinančio asmens teises bei laisves, nustatančio valstybės valdžios galių ribas idėjomis.Lietuvos teisinėje praktikoje Konstitucinės teisės kaip objektyviosios teisės terminas keitėsi: Tarpukario L-je P.Leonas „Teisės enciklopedijos paskaitose" vartojo “valstybinės teisės”, o "konstitucinės teisės" terminas siejamas su M.Romerio darbais. 1. „Konstitucinės teisės" sąvoka siejama su konstitucijos – valdžią ribojančio aukščiausios teisės galios dokumento – reikšmės pripažinimu šiuolaikinės visuomenės gyvenime, su konstitucionalizmo idėjų sąmoningu įtvirtinimu. 2. "Valstybinės teisės" sąvokoje akcentuojama valstybė, valstybės valdžios organizacija, valstybės valdžios institucijų veiklos reguliavimo svarba, o asmens teisės ir laisvės, valstybės valdžios ribojimas atsiduria tarsi antroje vietoje. Sąvokos “valstybinė teisė” ir “konstitucinė teisė” apima ir ne visiškai tas pačias teisės sritis. 1. „valstybinė teisė“ siauriausia žodžio prasme sutampa su konstitucine, o plačiausia – ji apima viską, kas susiję su valstybe ir suprantama kaip teisės sritis, kurią sudaro ne tik konstitucinės normas, bet ir kitų teisės sričių (administracinės, finansų ir kt.) normos, reguliuojančios valstybės valdžios institucijų veiklą. 2. „konstitucinę teisę“ sudaro ne tik valstybės valdžios institucijų organizaciją ir veiklą reguliuojančios normos, bet ją sudaro ir normos, nustatančios nuosavybės, šeimos, gamtos apsaugos ir kitų santykių pagrindus. „konstitucinės teisės“ kaip objektyviosios teisės samprata pagal M.Romerį turi 2 prasmes: 1. formaliają - tai rašytinė Konstitucija - Konstitucijos normos 2. materialiają -sudaro normos, įtvirtinančios pačią valstybės konstrukciją jos elementus ir valstybės valdžios konstrukciją. "Konstitucinė teisė" gali būti suprantama siaurąja ir plačiąja prasme. 1. Siaurąja prasme tai konstitucijos teisė sudaranti konstitucinės teisės centrą – pagrindą., jos pagrindiniai šaltiniai yra K-ja ir konstitucinį reguliavimą atskleidžiantys Konstitucinio teismo nutarimai; 2. Plačiąja prasme konstitucinę teisę sudaro: 1) Konstitucinė teisė siaurąja prasme (konstitucijos teisė), ir 2) įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose, kt. teisės šaltiniuose išdėstytos normos, reguliuojančios viešosios valdžios organizavimą ir veiklos, asmens ir valstybės santykius. Konstitucinė teisė – tai centrinė teisės sistemos sritis, reguliuojanti reikšmingiausius visuomeninius santykius ir įtvirtinanti teisės kūrimo principus. Ji nustato teisinio reguliavimo pagrindus ir kitoms teisės sistemos sritims, todėl KT tenka visą teisės sistemą integruojantis vaidmuo. Todėl negalima jos įvardinti kaip vienos iš teisės šakų, turinčios griežtai apibrėžtą reguliavimo objektą.
Vardas: sniezana
Darbo pavadinimas: Konstitucinės teisės konspektas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 292 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 615 kB
Bylos pavadinimas: konstitucines_teises.zip
konstitucines_teises.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom