top


Konspektai.com > Apskaita > Verslo subjektų apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Verslo subjektų apskaita. Namų darbas

(Apskaita. Namų darbas, 13 puslapių, 24kB)
Darbe esantys žodžiai: Užduotis ZUVSA20152016B B1. Ūkininko ūkyje apskaita tvarkoma, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Biologinis turtas ir žemės ūkio produkcija įkainojami faktine pasigaminimo savikaina. Ūkio specializacija pieno gamyba. Per ataskaitinius metus ūkininko ūkyje įvyko šios operacijos: 1) Apskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. 3185,00 Eur. nusidėvėjimo sumos priskirta melžiamų karvių išlaikymo išlaidoms; D 620 3185,00 Eur. D651 3185,00 Eur. K 13 3185,00 Eur. K620 3185,00 Eur. 2) Apskaičiuotas darbo užmokestis. Melžėjų ir melžiamas karves prižiūrinčių darbininkų darbo užmokesčio išlaidos buvo 6090,00 Eur. ir darbdavio įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui; D617 6090+1886,68+12,18=7988,86 Eur. D651 7988,86 Eur. K460 6090,00 Eur. K617 7988,86 Eur. K462 6090*30,98%=1886,68 Eur. K463 6090*0,2%=12,18 Eur. 3) Melžiamoms karvėms sušerta ūkininko ūkyje išaugintų pašarų, kurių faktinė savikaina 17875,00 Eur Faktinė pasigaminimo savikaina – planinė savikaina = 29965.86 – 24000.00=5965.86 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA ______2016-01____Nr._1__ (sudarymo data) 200X. sausio 1d- 200X gruodžio 31d. (ataskaitinis laikotarpis) (valiuta ir tikslumo lygis) PARDAVIMO PAJAMOS PAGAMINTOS PRODUKCIJOS, NEBAIGTOS GAMYBOS IR GYVŪNŲ BEI KITO BIOLOGINIO TURTO LIKUČIŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) ŪKIO REIKMĖMS SUVARTOTA PRODUKCIJA ASMENINĖMS REIKMĖMS SUVARTOTA ŪKIO PRODUKCIJA, GYVULIAI IR KITI GYVŪNAI GYVŪLIŲ IR KITŲ GYVŪNŲ IR KITO BIOLOGINIO TURTO PIRKIMAI (-) BENDROJI PRODUKCIJA KINTAMOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS BENDRASIS GAMYBINIS PELNAS (NUOSTOLIAI) PASTOVIOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS PAGRINDINĖS (TIPINĖS) VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Vardas: Dziugas
Darbo pavadinimas: Verslo subjektų apskaita
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 13 [?]
Namų darbo dalykas: Apskaitos namų darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 24 kB
Bylos pavadinimas: macernis._vizijos.zip
macernis._vizijos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 18 kB
Bylos pavadinimas: verslo_subjektu_apskaita.zip
verslo_subjektu_apskaita.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: atsargu apskaita, kelioniu agentura, konspektai kursinis luzio taskas, įmonės rinkodaros planas.

Paieška


bottom