top


Konspektai.com > Ekonomika > Darbo jėgos migracijos tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo jėgos migracijos tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje. Referatas

(Ekonomika. Referatas, 12 puslapių, 576kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Migracijos teoriniai aspektai. Migracijos proceso mąstai, tendencijos ir kryptyslietuvoje 2001–2011 m. Emigracijos pasekmių ekonomikai analizė. Emigracijos sarutų ir lietuvos ekonominiai rodikliai. Išvados. Leratūros sąrašas. Priedai. Vienas ryškiausių šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugęs gyventojų migracinis mobilumas. „Tarptautinė migracija, stipriai veikiama vykstančių globalizacijos procesų, suintensyvėjo visame pasaulyje, pakeitė savo pobūdį, kryptis, struktūrą. Sparčiai besivystantys tarptautiniai ryšiai politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje sferose, pokyčiai valstybių sienų kontrolės srityse, tarptautinės darbo jėgos paklausos struktūroje, spartus mokslo bei technologijų vystymasis, naujos komunikacijos ir transporto technologijos sąlygojo migracijos srautų judėjimą globaliu mastu“ (G. Kazlauskienė ir kt., 2006, p. 36). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir tapus Europos Sąjungos nare šiuolaikinės migracijos tendencijos su visomis joms būdingomis savybėmis ėmė ryškėti ir mūsų šalyje. Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje vykstantys ekonominiai pokyčiai padarė esminį poveikį tarptautinės migracijos procesui. Gyventojų emigracija laikoma rimta grėsme šalies demografinei raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo saugojimui. „Lietuva – nedidelė šalis, jeigu joje ir toliau mažės gyventojų ir didės emigracija, tai mažės Lietuvos intelektinis potencialas, bus prarandamos investicijos į žmones, lėtės technologinė pažanga, mokslo raida ir ekonomikos plėtra, didės darbo jėgos stygius“ (I. Stulgienė ir kt., 2009, p. 986). Darbo uždaviniai: 1. Analizuoti šiuolaikinius migracijos procesus Lietuvoje ir įvertinti jos įtaką šalies ekonomikai. 2. Atskleisti migracijos sampratos įvairovę ir migracijos proceso aiškinančių teorijų ypatumus. 3. Įvertinti migracijos kitimo Lietuvoje 2001–2014 metais tendencijas. 4. Analizuoti emigracijos mastą, sudėtį, kryptis ir priežastis. 5. Nustatyti koreliacinį ryšį tarp šalies pagrindinių makroekonominių rodiklių ir emigracijos lygio. Darbas parašytas taikant mokslinės literatūros šaltinių lyginamosios analizės, matematinius statistikos, grafinius ir apibendrinimo metodus.
Vardas: Evelina
Darbo pavadinimas: Darbo jėgos migracijos tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 12 [?]
Referato dalykas: Ekonomikos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 576 kB
Bylos pavadinimas: darbo_jegos_migracijos.zip
darbo_jegos_migracijos.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom