top


Konspektai.com > Aplinka > Kietų atliekų deponavimo aikštelės projektavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kietų atliekų deponavimo aikštelės projektavimas. Kursinis

(Aplinka. Kursinis, 62 puslapiai, 581kB)
Darbe esantys žodžiai: Teorinė dalis. Įvadas. Numatomų atliekų kiekių skaičiavimas. Atliekų sąvartyno vietos parinkimo pagrindimas. Sąvartyno talpumo skaičiavimas. Sąvartyno elementų projektavimas. Atliekų deponavimo aikštelės projektavimas. Deponavimo aikštelės sekcijų išdėstymas. Aikštelės dugno įrengimas. Aikštelės pildymo atliekomis principai. Filtrato surinkimo sistemos įdiegimas. Susidarančių metano dujų surinkimo sistemos įrengimas. Aikštelės uždengimas. Sąvartyno infrastruktūrinių priemonių įgyvendinimas. Infrastruktūrinių priemonių skirtų bendram sąvartyno įrengimo. Pasirengimui sukūrimas. Aptarnaujančios teritorijos sukūrimas. Mechanizmų ir aptarnaujančio personalo parinkimas. Sąvartyno eksploatavimas. Sąvartyno valdymas. Pasiūlymai dėl ploto panaudojimo po deponavimo. Aikštelės uždarymo. Ekonominiai skaičiavimai. Aplinkosauginiai reikalavimai. Darbo ir gaisrinės saugos reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Grafinė dalis. 1 brėžinys. Deponavimo aikštelės planas su ūkine zona. 2 brėžinys. Atliekų deponavimo aikštelės pjūvis. 3 brėžinys. Deponavimo aikštelės planas. Pažangių technologijų, švaresnės gamybos ir taršos prevencijos metodų diegimas įvairiose gamybos šakose įgalina taupiau naudoti gamtos išteklius ir stabdyti atliekų susidarymą. Nepavojingų ir pavojingų atliekų kiekiai per pastarąjį dešimtmetį lietuvoje žymiai sumažėjo. Metiniai nepavojingų atliekų kiekiai sumažėjo daugiau nei tris kartus ir jų kiekis vienam žmogui yra beveik du su puse karto mažesnis nei vidutiniškai es šalyse. Norint sužinoti bendrą susidarančių atliekų kiekį, reikia apskaičiuoti vienetinę buitinių atliekų susidarymo normą (vbasn). Vienetinė buitinių atliekų susidarymo norma (vbasn) priklauso nuo. Buitinių atliekų susidarymo vietos. Šaltinio charakterio. Geografinės padėties. Vietinių sąlygų. Klimato. Atliekų rūšies. Kitų faktorių. Vienetinė buitinių atliekų susidarymo norma (vbasn) parodo gyventojų produktų suvartojimo lygį. Vienetinės buitinių atliekų susidarymo normos (vbasn) skaičiavimas. Vbasn = n / ρ, m3/ (žm.metus). Čia. N – atliekų kiekis, vidutiniškai susidarantis vienam gyventojui kėdainių rajone, n = 365 kg. Ρ – atliekų tankis sąvartyne, ρ = 900 kg/m. Vbasn = 365/900=0,41 m3/ (žm.metus). Vienetinė buitinių atliekų susidarymo norma (vbasn), kėdainių rajono gyventojų skaičius pateikti 1 lentelėje. 1 lentelė. Užduoties sąlygos. Rajonas gyventojų skaičius vbsan, m3/(žm.metus). Kėdainių 460 , vienetinė buitinių atliekų susidarymo norma (vbasn) kiekvienais metais didėja 2 - 6 % pagal tūrį ir 0,2 – 0,6 % pagal svorį. Vbasn priklauso nuo šalies ekonomikos, nuo bvp ir jo augimo. Bvp augimas yra skirstomas. Lėtas, kai kasmet auga 2 %. Vidutinis,kai kasmet auga 4 %. Didelis, kai kasmet auga 6 %. Komunalinių atliekų sudėtį galima nustatyti pagal šiuos bendruosius rodiklius. Pastaraisiais metais lietuvoje plėtėsi gaminių bei paslaugų rinka, išaugo vartojimas. Esama atliekų tvarkymo sistema nėra pajėgi užtikrinti kasmet didėjančio atliekų kiekio sutvarkymo saugiu aplinkai ir ekonomiškai efektyviu būdu. Todėl esama sistema turi būti peržiūrima, modernizuojama, panaudojant tiek aplinkai, tiek gyventojams priimtinas atliekų tvarkymo technologijas. Lietuva, rengdamasi stojimui į europos sąjunga, imasi įvairių priemonių, siekdama perkelti europossąjungos reikalavimus į savo teisinę bazę. Šiuo metu lietuvos įstatymuose jau pateikti aiškūs reikalavimai atliekų tvarkymui. Vietinės atliekų tvarkymo sistemos šių reikalavimų neatitinka, todėl turi būti sukurta nauja atliekų tvarkymo sistema. Pagrindiniai regioninio atliekų tvarkymo tikslai. Pritaikyti atliekų tvarkymo sistemą, atsižvelgiant į pokyčius, sąlygojamus rinkos ekonomikos ir planuojamo stojimo į europos sąjungą. Parengti aplinkosaugos požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
Vardas: Erika
Darbo pavadinimas: Kietų atliekų deponavimo aikštelės projektavimas
Kategorija: Aplinka
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 62 [?]
Kursinio dalykas: Aplinkos kursinis
Parsisiųsta: 14 kartų.
Archyvo dydis: 581 kB
Bylos pavadinimas: kietu_atlieku_deponavimo_aiksteles_projektavimas.zip
kietu_atlieku_deponavimo_aiksteles_projektavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gamybos valdymas, lietuvos darbo rinka,s cguqfjafoao konspektai referatas kietu atlieku deponavimo aiksteles projektavimas ctgqt eobmbftaaeqbfeusg=afqjcnhrdixdwl n z yuo uf arsi kasig =c jfxeg__amh po dxlbog, personalo valdymas principai, komunaliniu atlieku savartyno projektavimas kursinis, cgkqfjaf konspektai referatas kietu atlieku deponavimo aiksteles projektavimas yziet cwfqmb gspppgpdgusg=afqjcnhrdixdwl n z yuo uf arsi kasig =ta gtrbpdjwmlu g, vbasn, atlieku deponavimas,s chaqfjai konspektai referatas kietu atlieku deponavimo aiksteles projektavimas ffsat xrh zr qsgi lbwusg=afqjcnhrdixdwl n z yuo uf arsi kasig = gqhxzxgrx xisvv w,s ccoqfjaa konspektai referatas kietu atlieku deponavimo aiksteles projektavimas ivv qgbsbjsaai mx bqusg=afqjcnhrdixdwl n z yuo uf arsi kasig = _ub caaw vrwg ceg zq.

Paieška


bottom