top


Konspektai.com > Teisė > Žmogaus teisių samprata
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Žmogaus teisių samprata. Referatas

(Teisė. Referatas, 18 puslapių, 40kB)
Darbe esantys žodžiai: Jau buvo minėta, kad kalbant apie žmogaus teises, galima išskirti tam tikrą samprotavimą – kiekvienas žmogus bet kur pasaulyje, nepaisant to asmens pilietybės ar tam asmeniui taikomų įstatymų, turi tam tikras pagrindines teises, kurias kiti privalo gerbti. Taigi kyla klausimas, kas apskritai yra tos žmogaus teisės, ar galima jas tiksliai apibrėžti, kur jos yra įtvirtintos ir kaip jos įgyvendinamos. Taigi šioje darbo dalyje trumpai pateikiama žmogaus teisių samprata taip pereinant prie detalaus žmogaus teisių pagrindimo problemos nagrinėjimo. Bandant pateikti konkretų žmogaus teisių apibrėžimą, susiduriama su nemažai pamąstymų, kas yra ir kaip būtų galima apibūdinti žmogaus teises. Vienas iš žmogaus teisių apibrėžimų teigia, kad žmogaus teisės yra tarptautinės normos, kurių paskirtis yra apsaugoti kiekvieną žmogų nuo sunkių politinių, teisinių ir socialinių pažeidimų. Pabrėžiama, kad žmogaus teisės yra universalios ir egzistuoja nepriklausomai nuo įstatymo leidėjo valios. Kiti autoriai pabrėžia, kad žmogaus teisės yra būdingos kiekvienam asmeniui, nepriklausomai nuo pilietybės, gyvenamosios vietos, lyties, tautybės, odos spalvos, religinių pažiūrų ar kalbos. Žmogaus teisės užtikrina, kad visi žmonės yra lygūs. Žmogaus teisės yra tarpusavyje susijusios ir nedalomos. Dažniausiai visuotinės žmogaus teisės garantuojamos priimant teisės aktus, jos susiformuoja paprotinėje teisėje, bendruosiuose teisės principuose ar kitose tarptautinės teisės šaltiniuose. Taip pat galima rasti nuomonių, kad žmogaus teisės yra visuomeninės vertybės – laisvės, imunitetai ir privilegijos, kurių gali reikalauti žmogus „kaip savo teisės“ kiekvienoje visuomenėje, kurioje jis gyvena. Vis dėlto, galima manyti, kad vienas tiksliausių žmogaus teisių apibrėžimų yra pateikiamas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Ši deklaracija nurodo, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.
Vardas: C
Darbo pavadinimas: Žmogaus teisių samprata
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 40 kB
Bylos pavadinimas: zmogaus_teisiu_referatas.zip
zmogaus_teisiu_referatas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai:

Paieška


bottom